Rīko konferenci par uzņēmējdarbību Zemgalē

Piektdien, 3. oktobrī, Jelgavas Reģionālajā pieaugušo izglītības centrā notiks konference «Uzņēmējdarbība Zemgalē - esošā situācija un nākotnes redzējums».Konferenci organizē Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) administrācija sadarbībā ar reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru, informē ZPR speciālists Juris Kālis. Lai noskaidrotu viedokļus par priekšrocībām un trūkumiem uzņēmējdarbības attīstībā Zemgalē, identificējot galvenos riska faktorus, konferencē aicināti piedalīties valsts, pašvaldību, izglītības, zinātnisko iestāžu, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta institūciju pārstāvji, kā arī komersanti no Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils rajona. Gada sākumā jau notikusi diskusija «Zemgale - inovatīvas rīcības un zinātnes centrs», kurā noskaidroja ieinteresēto pušu viedokļus par priekšrocībām un traucēkļiem inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībā. Vasarā, lai noskaidrotu problēmas, kas traucē uzsākt un tālāk attīstīt mazo uzņēmējdarbību, sevišķi lauku teritorijās, notika diskusija «Mazais komersants Zemgales lauku apvidos. Pieredze, nākotnes redzējums. Attīstības riski». Šo diskusiju dalībnieki iezīmējuši trīs galvenos problēmu blokus, kas visvairāk ietekmē uzņēmējdarbības attīstību un kuru risinājumus nepieciešams plašāk aplūkot reģionālā konferencē. Tāpēc piektdienas pasākumā dalībnieki varēs iekļauties kādā no trim darba grupām - uzņēmējdarbību atbalstoša nodokļu un kredītu politika, izglītības politika uzņēmējdarbības spēju attīstībai, kā arī labvēlīga uzņēmējdarbības vide, tostarp sociālais nodrošinājums. Šīs darba grupas vadīs LLU Ekonomikas fakultātes lektore Inguna Leibus, Sociālo zinātņu fakultātes socioloģisko pētījumu grupas vadītājs Voldemārs Bariss un biznesa augstskolas «Turība» Komercdarbības katedras lektore Inta Slavinska. Konferences dalībniekiem iecerēts arī demonstrēt informatīva un izglītojoša rakstura videofilmu «Zemgale - inovatīvas rīcības un zināšanu centrs», kurā atspoguļots zinātnisko institūtu un laboratoriju, tehnoloģisko un industriālo parku, kā arī lielāko un modernāko uzņēmumu veikums mūsdienīgu tehnoloģiju un jaunu produktu radīšanā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas