Rīko uzņemšanu Rundāles mūzikas un mākslas skolā; šogad piedāvās apgūt arī saksofona spēli 1

Augusta nogalē divas dienas, 27. un 30. augustā, no pulksten 13 līdz 15 Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībā Mūzikas un mākslas skolā notiks jauno skolēnu uzņemšana profesionālās ievirzes programmās: kora klasē, ģitāras spēlē, klavierspēlē un saksofona muzicēšanā.

Pretendentus gaida četri iestājpārbaudījumi: jāprot nodziedāt latviešu tautasdziesmu, notiks ritma izjūtas un skaņu augstuma izjūtas pārbaude, kā arī tiks vērtēta prasme  atkārtot skolotāja nospēlēto melodiju ar balsi.

Anda Liškauska,  Pilsrundāles vidusskolas direktore,portālam pastāstīja: «2011. gadā Pilsrundāles vidusskolai izveidoja jaunu struktūrvienību – Mūzikas un mākslas skolu, kas deva iespēju vietējiem bērniem un jauniešiem apgūt mūziku un mākslu piedāvātajās programmās tuvāk dzīvesvietai. Līdz 2011. gadam šādu izglītības pakalpojumu bija iespējams saņemt tikai Bauskas mūzikas skolā un Bauskas mākslas skolā, ko izmantoja vidēji 3 – 4 izglītojamie gadā. Iepriekšējā mācību gadā  Pilsrundāles vidusskolas Mūzikas un mākslas skolas struktūrvienībā izglītību ieguva 49 audzēkņi. Katrs sestais mūsu skolas izglītojamais var iepazīt mūzikas un mākslas pasauli – dziedāt, apgūt kāda instrumenta spēli vai gleznot. Šogad sāksim jaunu programmu – apmācību saksofona muzicēšanā.»

A. Liškauska, raksturojot pašreizējo situāciju reformas gaismā, atzina, ka šāda izglītības pakalpojuma saņemšanai tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai ir izšķiroša nozīme. Likvidējot iestādi, skolēniem būtu problemātiski nokļūt uz Bauskas novada centru, lai izglītotos mūzikas un mākslas jomā. Tādējādi netiktu ievērotas Rundāles novada pašvaldības izglītojamo intereses un viņiem būtu liegtas tiesības uz interešu izglītību.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

cienījamā

A.Liškauskas kundze, Bauskas deputātiem jūsu atziņa par ...Tādējādi netiktu ievērotas Rundāles novada pašvaldības izglītojamo intereses un viņiem būtu liegtas tiesības uz interešu izglītību... ir pie vienas vietas, būs reforma, nolikvidēs struktūrvienību tā, ka pat gailis pakaļ nedziedās, un galvenais pilnīgi bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem.
Jo viena daļa Bauskas deputātu kur dzen tur lien, un rodas iespaids, ka savu smadzeņu, domu un pārliecības nav

pirms gada, 2019.08.15 23:04

Vietējās ziņas