Rundālē ieplānotas jaunas aktivitātes jauniešiem

Rundāles novada domes iesniegto projekta pieteikumu «Aiziet!» apstiprinājusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Predzēts plašs aktivitāšu klāsts jauniešu pilsoniskās aktivitātes un piederīguma izjūtas stiprināšanai, radošuma un mērķtiecības attīstībai.

Projektu īstenos no aprīļa līdz septembra beigām, portālu informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Kociņa. Aktivitātēs būs iespēja iesaistīties ikvienam novada jaunietim.

Līdz vasaras sākumam jaunieši varēs piedalīties videomeistardarbnīcās, kur, darbojoties praktiski, viņi apgūs videofilmēšanas pamatus ar dažādām tehnoloģijām un piedalīsies videorullīšu veidošanas procesā, stāsta K. Kociņa.

Maijā sadarbībā ar Sv. Jāņa Pāvila II ģimnāzijas jauniešiem no Gļiņankas Polijā novadnieki varēs aktīvi līdzdarboties radošo darbnīcu ciklā par latviešu gadskārtām, svētkiem un nacionālajiem ēdieniem. Aktivitātes mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, pilnveidot savstarpējās komunikācijas prasmes, vairot jauniešu sociālo toleranci, iecietību un atvērtību citām kultūrām un tradīcijām.

Savukārt, lai risinātu aktuālus jaunatnes jautājumus un sekmētu jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos, sadarbībā ar Rundāles novada domes deputātiem tiks organizēta diskusija par dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā.

Maijā jaunieši varēs piedalīties diskusijā par praktisko radošumu un startēt jauniešu brīvprātīgā darba sesijās Rundāles novada svētkos. «Minētās aktivitātes rosinās jauniešus pilnveidot savstarpējās sadarbības un komunikācijas prasmes. Piemēram, iesaistot jauniešus brīvprātīgajā darbā, viņiem tiks dota iespēja gūt pirmo darba pieredzi un izmēģināt, kā ir būt daļai no komandas, būt atbildīgam,» uzsver pašvaldības projektu speciāliste Laura Ārente.

Septembrī jaunieši varēs iesaistīties «Karjeras dienu» cikla aktivitātēs, piemēram, saņemt karjeras konsultācijas, piedalīties seminārā par personīgo mērķu noteikšanu, kur profesionālu personības attīstības treneru vadībā būs iespēja apzināt savas stiprās un vājās puses, spēju pielāgot savu uzvedību stresa situācijām, kā arī veicināt mērķtiecību un attīstīt efektīvas saskarsmes prasmes.

Projektu «Aiziet!» īsteno ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 3999,24 eiro, ko sedz par valsts budžeta līdzekļiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas