Rundālē meklē sakoptāko sētu

No 1. jūlija Rundāles novadā norisinās konkurss, kurā divu mēnešu laikā apzinās un apbalvos sakoptākās mājas īpašniekus divās kategorijās – lauku sēta un ģimenes māja.
 
Konkurss tiek organizēts katru gadu no 1. jūlija līdz 30. septembrim un tajā tiek vērtētas novada lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām un ģimenes mājas apdzīvotās vietās. Laika posmā no 1. jūlija līdz 31. jūlijam atsevišķi Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastos notiek vērtēšanas pirmā kārta.

Vērtējot sakoptāko sētu, uzmanību pievērsīs kopskatam un sētas plānojumam, parādes ieejai, iebraucamajam ceļam, celiņiem, zālājam, dekoratīvajiem stādījumiem, tehnikas novietnes un automašīnu stāvvietām, atkritumu savākšanas organizēšanai, atpūtas vietām, teritorijām bērnu atpūtai, karoga mastam vai karoga turētājam, pastkastītei, mājas nosaukumam, teritorijas draudzīgumam dzīvniekiem un pozitīvām izmaiņām vai jauninājumiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Otrajai kārtai, kas notiks no 1. augusta līdz 30. septembrim, komisija izvirzīs ne mazām kā septiņas sētas katrā vērtēšanas grupā. Komisija izvērtēs tālāk izvirzītās sētas un piešķirs Galveno balvu un trīs nominācijas katrā vērtēšanas grupā.

Galvenās balvas ieguvējiem svinīgā, Latvijas dzimšanas dienai veltītā pasākumā 18. novembrī tiks pasniegta plāksne «Rundāles novada sakoptākā sēta» un nomināciju ieguvējiem atzinības raksti un balvas. Kā arī abās kārtās nominētajiem sētu īpašniekiem tiks organizēts temtisks pieredzes brauciens konkursa budžetā paredzētajās robežās.

Konkursa mērķis ir veicināt apkārtējās teritorijas sakoptību un attīstību, popularizēt novada pozitīvo tēlu un konkursa uzvarētāju pieredzi. 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas