Rundālē palielina pabalstus

Rundāles pagasta iedzīvotāji, kuriem ir tiesības uz sociālo palīdzību, saņems lielāku atbalstu.Veicot grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, no 50 uz 100 latiem gadā palielināts pašvaldības pabalstu apmērs iedzīvotājiem par ārstēšanos, zobu protezēšanu un medikamentu iegādi, labvēlīgāki nosacījumi apkures pabalstu piešķiršanai - tādi grozījumi veikti saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību. Apkures pabalstu, dzīvoklī ar centralizēto apkuri dzīvojošām ģimenēm piešķir uz laiku līdz sešiem mēnešiem, pārskaitot naudu pakalpojumu sniedzējam. Paredzēts pabalsts kurināmā iegādei reizi gadā tiem, kuriem ir individuāla apkure. Pabalsta apmēra aprēķināšanas veids un kārtība paredzēta saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību, informē sociālā dienesta speciāliste Zina Ziemele. Grozījumus deputāti apstiprināja februāra sēdē. Tie nosūtīti saskaņošanai ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, tiks publicēti izdevuma «Rundāles Pagasta Ziņas» marta laidienā un stāsies spēkā ar 1. aprīli, precizē pašvaldības vadītājs Aivars Okmanis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas