Rundālē par novadu un vēlēšanu komisiju lems 30. janvārī

No 14. janvāra līdz 28. janvārim Rundāles pagasta padomē var pieteikt kandidātus uz septiņām vietām Rundāles novada pašvaldības vēlēšanu komisijā. Saskaņā ar likumu to var izdarīt reģistrētas politiskās partijas. desmit vēlētāju grupa, Rundāles, Svitenes vai Viesturu deputāts.Tiekoties 19. janvārī, Svitenes, Viesturu un Rundāles pagasta padomju priekšsēdētāji vienojās izskatīt pašvaldības janvāra sēdē projekta pirmo redakciju par pagastu apvienošanos novadā. No 30. janvāra līdz 23. februārim notiks šī projekta sabiedriskā apspriešana, katrā pašvaldībā tas būs izlasāms, Rundāles pagasts to paredz ievietot arī savā mājaslapā internetā, informē pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.Saskaņā ar pašvaldību sniegtajiem datiem, Rundāles pagastā pašlaik ir 2300 iedzīvotāju, Viesturos - 1160, Svitenē - 998. Tādējādi Rundāles novadā būs 4458 iedzīvotāji, ko pašvaldībā pārstāvēs 13 deputātu. Tagad Svitenē un Viesturos ir pa septiņiem, Rundālē deviņi deputāti. Visu triju pagastu deputātu kopsapulci plānots sasaukt 30. janvārī plkst. 14 Rundālē. Viņi ievēlēs vēlēšanu komisiju un apspriedīs arī Rundāles novada izveidošanas projektu, informē Aivars Okmanis.Viesturu pagasta padomes priekšsēdētāja Aija Udalova uzsver, ka pašlaik svarīgākais ir sagatavot apstiprināšanai pašvaldības krietni «apgriezto» budžetu. Pagastu apvienošanas procesa projekts ir dokumentu kopums, kurā paredzēta ražošanas, sociālo pakalpojumu, kultūras, izglītības turpmākā attīstība. Aija Udalova mudina, lai sabiedriskās apspriešanas laikā iedzīvotāji izmanto savas tiesības ar projektu iepazīties un izteikt savu viedokli. Svitenes pagasta padomes priekšsēdētāja Genovefa Lapsa atzīst, ka apvienošanās process gadiem muļļāts un gribas, lai tas reiz beigtos ar rezultātu. Pretenziju pret kaimiņiem nav, tāpat kā ilūziju, ka būs labāk. Problēmas ir valstī, tādas pašas vietējās pašvaldībās. «Ceļi slikti. Autobusu satiksme nesakārtota, piemēram, ja pusastoņos cilvēks no Svitenes aizbrauc uz Rundāli, tad tikai trijos var tik atpakaļ. Tāpēc svarīgi, lai uz vietas paliktu pakalpojumu centrs. Īpaši jāgādā par gados vecajiem iedzīvotājiem, jaunie aizbrauks gan uz Jelgavu, Rīgu un Bausku,» saka Genovefa Lapsa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas