Rundāles novada bērnudārzos atgriežas audzēkņi

Lai Rundāles novada pirmsskolas vecuma bērnus pilnvērtīgi sagatavotu mācībām 1. klasē, turpmāk piecus, sešus un septiņus gadus veci audzēkņi varēs apmeklēt bērnudārzu. Rundāles novada domes 13. maijā pieņemtais lēmums paredz – ja bērns neapmeklē izglītības iestādi klātienē, mācību process jānodrošina attālināti.

Rundāles novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Līdaka paskaidroja, ka mācību process izglītības iestādēs tiks nodrošināts, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Domes lēmums pieņemts saskaņā ar Ministru kabineta noteiktiem likuma grozījumiem, kas paredz atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu skolas gaitām klātienē.

K. Līdaka aicināja pievērst uzmanību, ka bērniem, kuriem ārkārtējās situācijas laikā tika nodrošinātas pārtikas pakas, atsākot bērnudārza gaitas, tās vairs nepienāksies.

Pirmsskolas izglītību Rundāles novadā nodrošina divas Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Svitenes un Bērsteles ciemā, kā arī pirmsskolas izglītības iestāde (PII) «Mārpuķīte» un speciālā PII «Saulespuķe».

Pilsrundāles vidusskolas direktore Anda Liškauska atklāja, ka Bērsteles skolā pirmsskolas izglītību iegūst 43 audzēkņi, no tiem piecus un sešus gadus vecu bērnu grupā – 20, no kuriem mācības pirmajā klasē sāks seši. Savukārt Svitenes skolā ir 22 PII audzēkņi, piecus un sešus gadus vecu bērnu grupā – astoņi, bet uz skolu ies divi.

Aptaujājot piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu vecākus, vien trīs nolēmuši turpināt mācības attālināti, pārējie apliecināja gatavību izglītošanos atsākt klātienē. No 14. maija piecus un sešus gadus vecu audzēkņu grupās bija 16 bērni. A. Liškauska prognozē, ka vairāk izglītojamo būs no 18. maija, jo daži bērni slimo. Direktore vēl nemācēja komentēt izlaiduma procesu bērnudārzos, norādot, ka šis jautājums tiks iztirzāts nedēļas laikā. Līdz šim bērnudārzu pedagogi bijuši gan daļējos atvaļinājumos, gan strādājuši dežūrgrupās.

Klātienes mācības 14. maijā atsākās arī speciālajā PII «Saulespuķe». Iestādes vadītāja Agnes Čakša stāsta, ka ceturtdien bija ieradušies 22 vecākās grupas izglītojamie. Pirms tam darbojās vien dežūrgrupa, kurā vidēji bija desmit bērnu, ieskaitot arī piecgadīgos un sešgadīgos. Kopā bērnudārzā ir 40 audzēkņi, kuri 2019./2020. mācījās pēc piecus un sešus gadus vecu bērnu programmas, uz skolu no tiem plāno doties 16.

A. Čakša stāsta, ka pirms lēmuma pieņemšanas par klātienes mācību atsākšanu izzināts vecāku viedoklis. Vēlmi vest atvasi uz iestādi pauduši 36 bērnu vecāki. Ar tiem izglītojamajiem, kuri iestādi klātienē neapmeklēs, audzinātājas turpinās attālināto mācību procesu.
Ārkārtējās situācijas laikā mācības tika organizēta attālināti – pedagogi sūtīja vecākiem dažādus materiālus, darba lapas, idejas darbiņiem, uzdevumus, kas veicami mājas apstākļos, saites uz noderīgiem un tēmai atbilstošiem video. Sporta skolotāja  katru nedēļu izveidoja video ar vingrojumu kompleksu, sazinājās «WhatsApp» grupā. Vecāki iesūtīja  foto par kopīgo darbošanos, arī komentārus.

«Mūsu izglītojamajiem raksturīgs, ka viņu attīstībā liela nozīme ir noteiktam ritmam un ierastai kārtībai. Mājas vide tiek asociēta ar atpūtu, tāpēc vecākiem grūtības sagādāja bērnu motivēšana darbiņiem. Iestādē strādājošie speciālisti – logopēds un speciālais pedagogs – īpaši pamana, ka divu  mēnešu laikā iepriekš uztrenētās prasmes ir samazinājušās,» situāciju raksturo A. Čakša.

Viņa atklāja, ka pedagogi paguvuši izmantot daļu atvaļinājuma, jo bijusi vēlme un nepieciešamība pabūt mājās kopā ar ģimeni, saviem skolēniem. Taču lielākā daļa strādājusi, vadot attālināto mācību procesu, no piecām iestādes grupiņām četras sagatavo bērnus skolai.

Attālināti apgūt zinības līdz 29. maijam turpinās visi PII «Mārpuķīte» bērni vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem. «Neesam izzinājuši bērnu attieksmi pret citādu mācīšanos, bet tā ir saistīta ar vecāku vēlmi un spēju būt blakus. Ja radās nepieciešamība, pedagogi izmantoja videozvanus, uzrunājot tieši bērnu. Vecāki ir ieklausījušies sava bērna skolotājās. Kā atgriezeniskā saite uz skolotāju telefoniem un e-pastiem atnāk fotogrāfijas, kurās redzams, kā bērni palīdz grābt lapas, apmeklē mežu, palīdz dārzā – sēj, stāda, ravē un veic citus darbiņus dabā, pēta to,» attālināto mācību procesu ieskicē bērnudārza «Mārpuķīte» vadītāja Judīte Zeltiņa.

Viņa pastāstīja, ka 14. maijā klātienē zinības iegūt ieradās sešgadnieki. Pirms tam apzinot vecākus, noskaidrots, ka no 25 saimēm 22 piekritušas savas atvases vest uz bērnudārzu. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā līdz šīs nedēļas vidum iestādes dežūrgrupu apmeklēja līdz četriem bērniem. Šonedēļ audzēkņu skaits trīskāršojies. Vecākiem noslēgušies atvaļinājumi, mainījušies darba nosacījumi, bet nav, kas pieskata bērnus. Paredzams, ka uz bērnudārzu nāks arvien vairāk audzēkņu, apliecina J. Zeltiņa.

«Lai vasarai varētu iezīmēt nepieciešamo grupu un darbinieku skaitu, lai plānotu darbinieku vēl neizņemtā atvaļinājuma laiku, aptaujājām vecākus par bērnudārza nepieciešamību vasarā. Šogad esam iecerējuši jūlijā dārziņu neaizvērt, lai ģimenēm nebūtu lieka uztraukuma pēc pavasarī pārdzīvotā. Bezalgas atvaļinājumā PII darbinieki netika laisti, bija daudz darbu iestādē un apkārtnē,» komentē J. Zeltiņa.
Viņa pavēstīja, ka sešgadīgo bērnu vecāki ir apmierināti ar attālināto mācību procesu. Pēc vecāku domām, 17 bērni ir gatavi skolai, septiņi – daļēji. Viena izglītojamā vecāki kopā ar ģimenes ārstu izlēmuši uz skolu vēl nedoties bērna veselības dēļ. Vairāk vecākus uztrauc emocionālais noskaņojums, situācija valstī un pasaulē.

J. Zeltiņa apstiprināja, ka izlaidums uz skolu aizejošajiem «Mārpuķītē» būs, bet citādāks. Tā būs pēdējā mācību gada rotaļnodarbību diena, mazliet svinīgāka nekā parastos apstākļos, kopā ar grupas skolotājām, bez vecākiem un ciemiņiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas