Rundāles novada ciemos veido zaļu vidi veselīgam un izzinošam dzīvesveidam

Rundāles novada pagastos un ciemos sestdien tika talkots vairākos objektos. Ziedoņos, Bornsmindes muižas parkā un apkārtnē, 27. aprīlī strādāja nedaudz cilvēku. Tuvējās zemnieku saimniecības «Ziedoņi-2» vadītājs Uldis Kreigers kopā ar dažiem vīriem attīrīja parku no veco koku zaru atlūzām. Tādas arvien atrodamas pēc lielākiem vējiem arī vasarā, teic U. Kreigers. Tālāk darbojās Dace Čapa, Marta Ķigule un Anita Kreigere kopā ar trīs gadus veco meitiņu Madaru. Talkas dalībnieces atzīst, ka atkritumu tomēr mazāk, apkārtne turoties tīrāka. Vienīgi Lielupes krastā makšķerniekiem reizēm esot  «grūtības» savākt to, kas paņemts līdzi izklaides braucienā... Varbūt uzlabosies situācija, ja tur izvietos atkritumu maisus.

Mežotnes baznīcas un Vīna kalna apkārtnē kopā ar palīgiem saimniekoja Kaspars Beinarovičš. No Bauskas te ieradusies Gunta Meija ar savu meitu. Darītāju ne cik daudz nav, svētku gaisotne un dārza darbi daudzus atturējuši no talkošanas. Bet Kaspars novērojis, ka apmeklētāji uzvedas labāk, tīši nomētātu atkritumu nav tik daudz kā agrāk. Atpūtas vietu tuvumā vairāk darba ar vecajām lapām.

Pilsrundālē pie Dzirnavu dīķa un upītes krastos krietns pulciņš talkotāju, pārsvarā jaunieši. Peldvietā pagājušajā gadā izgatavota glīta, stabila laipa. Tās autors ir biedrības  «Jauniešu EUREKA» vadītājs Gatis Augstkalns un viņa tēvs. Atpūtas laukumā Gatis vasarā nopļauj arī zāli. Šeit uzturas daudzi  tuvējo māju iedzīvotāji, tāpēc talkā arī vairāk rūpju par peldvietas krastu. Draudzīgā, neformālā sabiedrībā jaunieši te pulcējas kopā  brīvos brīžos visu vasaru. Viens no šīs jauniešu organizācijas mērķiem ir nodrošināt novada iedzīvotājiem veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas. Santa Švāģere, novada pašvaldības speciāliste, pastāstīja, ka SIA «Rundāles dzirnavas» saimnieki, kam pieder šī teritorija, ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi. Pašlaik topot projekts laivu bāzei, bet rudenī dzirnavās vēršot durvis muzejs. Talciniekiem lielo zupas katlu gatavoja Inese Skujiņa.

Pirmsskolas izglītības iestādes «Mārpuķīte» talcinieki jau gadus piecus strādā nelielajā teritorijā, kas atrodas starp bērnudārzu un Bauskas–Elejas šoseju. Pa šiem gadiem iztīrīti īsti džungļi. Kā pastāstīja bērnudārza vadītāja Judīte Zeltiņa, stratēģiskais plāns ir šajā vietā izveidot «zaļo klasi», protams, atbilstoši iekārtojot  teritoriju. Tas dos iespēju bērniem atrasties svaigā gaisā, tuvināt viņus dabai un veidot apziņu par saudzīgu attieksmi pret visu dzīvo savā apkārtnē. Šopavasar te talko ap 30 pedagogu un vecāku. Daudzi atzīst, ka strādāt tādā objektā ar konkrētu mērķi ir vieglāk nekā uzlasīt citu atstātos gružus. «Zaļās klases» projektu atbalsta Rundāles novada dome, un to īstenos jau šogad.
 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas