Rundāles novadā iedzīvotājiem draudzīga nodokļu politika

Rundāles novada domes sēdē 30. maijā tika lemts par kārtējiem darba jautājumiem, tika uzklausīts izpilddirektora Aigara Sietiņa ziņojums, kurā deputātu uzmanību saistīja jautājums par Svitenes ceļa asfalta seguma defektu novēršanas gaitu un apjomu.


Precīzāku informāciju A. Sietiņš solīja pēc 31. maijā paredzētās būvsapulces, kad sanāks kopā visas ieinteresētās puses un darbu veicēja – firma «Viona» – iesniegs sagatavotos priekšlikumus. Pēc sapulces paredzēts arī brauciens uz objektu.

Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas skar 2034 novada iedzīvotājus, ir grozījumu apstiprināšana 2017. gadā pieņemtajos saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem tiem novada iedzīvotājiem, kam novadā ir nekustamais īpašums, un īpašnieks tajā ir deklarējies. Dace Spura, novada nekustamo īpašumu speciāliste, paskaidroja, ka līdz šim bija 25% atlaide zemes īpašumam līdz trim hektāriem un mājoklim 50%. Pieņemtie grozījumi paredz, ka no 2020. gada atlaide zemes īpašumam (tāpat līdz trim hektāriem) būs 50%, bet mājoklim, kurā iedzīvotājs deklarējies, būs 90% atlaide. Taču ir viens būtisks nosacījums – nedrīkst būt nodokļu parādu par iepriekšējo maksājumu periodu.

Kā «Bauskas Dzīvei» pastāstīja finanšu un investīciju nodaļas vadītāja Marija Abramčika, kopš stājās spēkā šie atvieglojumi, ievērojami uzlabojusies nodokļu disciplīna un gandrīz par piecdesmit procentiem sarucis parādnieku skaits. Ir bijušas diezgan nepatīkamas situācijas, kad parāds izveidojies starpbanku pārskaitījumu dēļ. M. Abramčika atgādina: «Jāuzmanās ar pēdējā brīža pārskaitījumiem, jo nauda pie mums nonāk tikai nākamajā dienā. Mums svarīgākais ir, lai iedzīvotāji jūtas vajadzīgi savam novadam un jūt tā atbalstu. Tam ir liela nozīme pozitīva mikroklimata veidošanā un veiksmīgā komunikācijā ar mūsu iedzīvotājiem.»

Sēdē piedalījās visi deviņi deputāti. Darba kārtībā bija iekļauti astoņpadsmit jautājumi. Lielākoties tie skāra nekustamo īpašumu lietas – nosaukumu maiņu, sadalīšanu, nomas maksu u. c.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas