Rundāles novadā nosaka vienotu siltumenerģijas tarifu

Ņemot vērā, ka turpmāk Saulainē siltumapgādei izmantos dabasgāzi, Rundāles novadā būs vienots siltumenerģijas tarifs, lēmusi novada dome.

Līdz šim Saulaines ciemā kā kurināmais izmantotas saulespuķu čaulu briketes. Oktobra beigās noslēgusies sadales gāzesvada un pievada būvniecība līdz Saulaines katlu mājai. Būvniecību saskaņā ar līgumu veica AS "Gaso". Pašlaik notiek uzskaites mezgla izbūve un pieslēgšanās pie gāzes vada.

Pabeidzot darbus, siltumenerģijas ražošanai Saulainē, tāpat kā līdz šim Pilsrundāles ciemā, tiks izmantota dabasgāze. Tāpēc dome lēma piemērot abiem ciematiem vienotu tarifu, nosakot, ka siltumenerģija īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai maksās 54,43 eiro par megavatstundu. Saulaines ciemā tas ir par 17,52 eiro mazāk nekā līdz šim. Bet karstā ūdens uzsildīšana maksās 6,53 eiro par kubikmetru, kas Saulainē būs par 2,1 eiro mazāk. Pilsrundāles ciema iedzīvotājiem, pieņemot jaunus siltumenerģijas tarifus, būtisku izmaiņu nav.

Tarifs dzīvoklim katrā mājā tiks aprēķināts pēc formulas, kurā tiek ņemts vērā dzīvokļu apkures tarifs, mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums, dzīvokļa platība un konkrētajā mēnesī patērētais karstā ūdens daudzums. Tarifs dzīvokļiem, kuri normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā atslēgti no centralizētās siltumapgādes, apkures sezonā būs 20% no noteiktā tarifa.

Savukārt maksa par karstā ūdens cirkulāciju ārpus apkures sezonas tiek aprēķināta pēc formulas, ietverot maksu par karstā ūdens cirkulāciju, piegādātais siltumenerģijas daudzums un karstā ūdens sagatavošanai patērētais siltumenerģijas daudzums mēneša ietvaros, kā arī mājas dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju.

Norēķini par siltumenerģiju būs veicami pēc katras dzīvojamās mājas siltumpatēriņa megavatstundās.

Lēmums stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Tāpat Rundāles novada dome noteikusi vienotu ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu novadā, lai radītu vienlīdzīgus nosacījumus visiem novada iedzīvotājiem. Līdz šim katrā apdzīvotajā vietā ūdens un kanalizācijas tarifi ir atšķīrušies. Aukstā ūdens tarifs noteikts 1,23 eiro par kubikmetru, savukārt kanalizācijas tarifs - 1,18 eiro par kubikmetru. Arī šim lēmums stāsies spēkā jaunajā gadā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas