Rundāles novada pašvaldība plāno pārbūvēt Mežotnes baznīcas ēku; konkursā par uzvarētāju atzīta SIA «KASKĀDE 19» 16

Rundāles novada domes sēdē pagājušajā nedēļā lemts par prioritārā investīciju projekta „Mežotnes baznīcas ēkas pārbūve, II kārta” īstenošanu, informē Kristīne Līdaka, novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.

Nolemts īstenot projektu „Mežotnes baznīcas ēkas pārbūve, II kārta” par kopējo summu 673 578,18 eiro, nodrošinot finansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē 400 000 eiro apmērā, un nodrošinot līdzfinansējumu no Rundāles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Minētais lēmums  iesniegts izskatīšanai apvienojamo pašvaldību (Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku) finanšu komisijā. Tāpat šī projekta pieteikums tiks iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai par projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai, skaidro K. Līdaka.

Pašvaldības speciāliste min, ka sēdē lemts arī par kredītu Rundāles novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta „Mežotnes baznīcas ēkas pārbūve, II kārta” īstenošanai. Proti, tiks lūgta atļauja Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē iepriekš minēto 400 000 eiro apmērā ar aizņēmuma atmaksas termiņu 20 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa veicama no Rundāles pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Mežotnes baznīca atrodas Mežotnes pilskalna arheoloģiskajā kompleksā, dabas parka «Bauska» teritorijā. Pašlaik Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „RUNRARO”  tiek veikta baznīcas torņa rekonstrukcija, ko pabeigs šogad jūnijā.

Mežotnes baznīcas ēkas esošais tehniskais stāvoklis nepieļauj apmeklētāju uzturēšanos. K. Līdaka pēc domes sēdē izskatītiem dokumentiem apraksta esošo situāciju: „Ēkai saglabājies mūra pamata apjoms, draudzes telpa un kora (altāra) daļa; Divslīpju jumts ir ievērojami zemāks par vēsturisko; Kora daļai sienas augšpuse pilnībā erodējusi un dzegas vieta nav fiksējama; Sienu konstrukcijas stipri bojātas. Ēkas apmetuma apdare saglabājusies fragmentāri; Vēsturiskās logailas draudzes telpā un kora daļā aizmūrētas, atstātas nelielas logailas telpas izgaismošanai; Šobrīd iekštelpās grīdas klāj asfalta frēzējuma – šķembu slānis. Zem tā draudzes telpā betona grīda.”

Mežotnes baznīcas pārbūves otrās kārtas risinājumi paredz ēkas funkcijas maiņu no kulta celtnes uz kultūrvēsturisku ēku. K. Līdaka skaidro, ka atbilstoši restaurācijas koncepcijai, projekta otrajā kārtā paredzētie darbi ir: atjaunot baznīcas ēkas apjomu un arhitektonisko risinājumu, paredzot arhitektonisko detaļu un elementu saglabāšanu un restaurāciju; veidot ēkas reprezentatīvo telpu apjomu atbilstoši 19.gadsimta sākuma interjeram raksturīgajām iezīmēm; saglabājamām arhitektoniskajām detaļām un interjera elementiem nodrošināt konservāciju; ēkas inženiertehniskās sistēmas piemērot mūsdienu prasībām; veikt labiekārtošanas darbus – uzstādīt solus, atkritumu tvertnes, informācijas stendus, iedēstīt dzīvžogu, izveidot vārtus, iesēt zālienu.


UZZIŅAI
Prioritārā investīciju projekta kopējās izmaksas veido 673 578,18 eiro:
būvniecība 547 519,76 eiro, PVN 21% 114 979,15 eiro, kas veido kopējo līguma summu  662 498,91 eiro;
būvuzraudzība 7456,42 eiro, PVN 21% sastāda 1565,85 eiro, kas veido kopējo līguma summu 9022,27 eiro;
autoruzraudzība 1700 eiro, PVN 21% 357 eiro, kas veido kopējo līguma summu 2057 eiro.
Būvniecības izmaksas ir ekonomiski pamatotas, ir veikta nepieciešamā iepirkuma procedūra – atklāts konkurss, kurā par uzvarētāju atzīta SIA “KASKĀDE 19” ar piedāvājumu veikt Mežotnes baznīcas ēkas pārbūves otro kārtu par 547519,76 eiro (bez PVN).

Avots: Rundāles novada pašvaldība.

Pievieno komentāru

Komentāri 16

tiešām

naudas mums tagad ir tik daudz, kā vēl nekad agrāk nav bijis. Vien pašvaldību ceļu remontam nepietiek, kā arī iedzīvotājiem jāpiešķir pabalsts, lai bērni badā nemirtu bez pusdienām skolā, jo vecākiem aldziņas mazas, pie tam baznīca jāremontē....

pirms 15 dienām, 2021.04.03 14:10

Tuktuk

Būtu beidzot atjaunojuši un atraduši pielietojumu vecai piena mājai pie Rundāles pils, kur tūristu tūkstoši apgrozās. Tur vismaz labi saimniekojot iespēja ko atgūt no ieguldītā.

pirms 15 dienām, 2021.04.03 16:05

Skolnieciņš no svētbirzs

Lieldienas jau klauvē pie mūsu namu durvīm un mūsu sirdīm. Šogad kovid-19 (covid-19) pandēmijas dēļ Lieldienas būs neierastas. Lieldienas ir enerģētiski spēcīgs laiks, šajā laikā izdodas visi pagāniskie rituāli. Tieši Lieldienās jeb Pavasara saulstāvjos ir īstais laiks, lai godātu sentēvu Dievus – Latvju Dievus. Lai vairotu savas dzimtas spēku, Lieldienās ir jāveic auglības rituālu par godu Pērkonam – Debesu Tēvam. Dažas dienas pirms auglības rituāla veikšanas uzkopj māju, visas grīdas un mēbeļu virsmas mazgā ar sālsūdeni (lupatiņu ņem jaunu un pēc rituāla to izmet savā privātajā miskastē). Pēc tam atverot visus sava nama logus, kvēpina kadiķu zariņus un vērmeļu buntītes (var izmantot arī citu dziedniecisku zāļu slotiņas). Kvēpināšanu veic prātīgi, lai pēc tam māja nesmirdētu pēc dūmiem. Lieldienu rītā kaklā uzvelk pērkonkrustu (uguns zīmi) un iededz 7 tumši zilas svecītes skaistos māla svečturīšos par godu mūsu sentēvu Dievam – Pērkonam. Katru svecīti iededz ar vārdiem: “Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, Tu esi godāts un cienīts manā mājā. Es iededzu šo svecīti par godu Tev. Sargā mani un manu dzimtu, tāpat kā es godāju Tevi!”. Šos vārdus atkārto 3 reizes, iededzot katru svecīti. Pēc svecīšu iedegšanas skaita lūgšanu par godu Pērkoņtēvam. Lūgšanu atkārto 12 reizes. Kad ieturēts mielasts pie dzīru galda, Lieldienu pēcpusdienā dodas uz savu privāto mežiņu, lai atstātu ziedojumu mūsu labajam sentēvu Dievam – Pērkonam. Uz svētakmeņa ar sāli zīmē pērkonkrustu (pietiks ar dažām tējkarotēm sāls burciņā). Kā svētakmeni var izmantot jebkuru plakanu akmeni, kas novietots zem kāda koka mežā. Blakus svētakmenim iededz 3 baltas svecītes trauciņos (kapu sveces bez krustiem vai jebkāda cita vieta zīmējumiem). Tad atstāj cienastu uz svētakmeņa ar vārdiem: “Pērkoņtēv, es atstāju šo ziedojumu par godu Tev.” Šos vārdus atkārto 7 reizes. Kā cienastu visvarenajam Pērkonam – Debesu Tēvam atstāj 12 krāsotas olas. Olas ir vēlams vārīt sīpolu mizās kopā ar kliņģerīšu ziediem. Pēc tam skaita lūgšanu par godu Pērkoņtēvam. Lūgšanu atkārto 12 reizes. Pametot rituāla vietu, 7 reizes pasaka:’’ Paldies, Pērkoņtēv! Es no sirds Tev pateicos un līdz nākamajai reizei atvados!’’.
Ar Latvju Dievu spēku, Skolnieciņš no svētbirzs
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
Latvju Dievi mūžam viedi.
N.B. (Nota bene!) Dedzinot svecītes vai rituālo ugunskuru, ir jāievēro visi ugunsdrošības noteikumi! Nesadegušo svecīšu daļu nākamajā dienā sadedzina nelielā ugunskurā. Pietiks ar dažām sausām, smalkos skaliņos saskaldītām malkas pagalēm. Pēc tam kvēlojošas ogles un pelnus nodzēš ar lielu daudzumu ūdens. Nākamajā dienā pēc rituālā izdegušās svecītes trauciņos savāc un izmet savā privātajā miskastē.

pirms 15 dienām, 2021.04.03 16:59

Skolnieciņš no svētbirzs

Lieldienu lūgšana visvarenajam Pērkonam – Debesu Tēvam:
“Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, es Tevi pielūdzu un slavēju! Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, es Tevi pielūdzu un slavēju! Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, es Tevi pielūdzu un slavēju! Tu esi cienīts gan starp Dieviem, gan starp cilvēkiem. Tu esi mīlēts gan starp Dieviem, gan starp cilvēkiem. Zibeņmetēj, uzklausi manu lūgšanu! Pērkoņtēv, uzklausi manu lūgšanu! Palīdzi man, visvareno Pērkon,………………………………..(šeit izsaka savas privātās vēlēšanās). Es pieņemu Tevi savā dzīvē, Pērkoņtēv. Lai Tava svētā griba mani virza šajā dzīvē un nākamajā! Svētī mani, Pērkon! Svētī mani un manu dzimtu! Lai godāts, visvarenais Pērkons – Debesu Tēvs, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir!”.
Mūsu senči kopš tālas senatnes ticēja Pērkonam. Pērkons ir viens no spēcīgākajiem mūsu sentēvu Dieviem. Jau sensenos laikos Pērkons ir aizstāvējis mūsu tautu no iebrucējiem un naidniekiem. Pērkons nekad nepametīs mūsu tautu nelaimē. Ticot sentēvu Dieviem, mēs vairojam savas tautas spēku. Godājot Pērkonu, mēs stiprinām gan sevi, gan savu dzimtu, gan savu tautu. Ticība Pērkonam ir brīvprātīga, taču tā ir ļoti nozīmīga mūsu tautai…
Svētīgas Lieldienas mums viesiem vēlot, Skolnieciņš no svētbirzs
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
Latvju Dievi mūžam viedi.
#Lieldienas #LielāDiena #GadskārtuSvētki #PavasaraSvētki #PavasaraSaulstāvji #DievsPērkons #Pērkons #Pērkoņtēvs #DebesuTēvs #pērkonkrusts #UgunsZīme #SentēvuDievi #LatvjuDievi #lūgšanās #ticība #rituāli #buršanās #pagāni #svētbirzs #svētakmens #Skolnieciņš

pirms 15 dienām, 2021.04.03 17:00

ddd

Savu smadzeņu pilnvērtīgu funkcionēšanu.

pirms 14 dienām, 2021.04.04 18:43

MZGD

Pabarot badā mirstošos bērnus (skat. pirmo komentāru) un uzcelt daudzstāvenes viņu badā mirstošajiem vecākiem.

pirms 14 dienām, 2021.04.05 00:13

tālu neesi no patiesības

jo tieši novada dome izpētījusi, ka bez viņu pārtikas pakām vai atprečojamā talona, skolnieciņš no vecāku sagādātā vien, paēdis nebūs. Kā arī daudzstāvenēm jau ir klāt laiks, vai drīz pienāks, kad tās kļūs dzīvošanai bīstamas, bet, cik ir to, kas spēj nopirkt citu dzīvokli, pie tam bijušā Bauskas rajona teritorijā nekāda jauno dzīvojamo projektu īstenošana nenotiek. Gan pašvaldības, gan iedzīvotāji var paļauties vien uz Dievu, un, varbūt, uz ES fondiem. Vienīgi, cik miljonus jau esam izķēzījuši tādos projekto kā šis, no kā vienīgais labums pašiem projektā iesaistītajiem

pirms 13 dienām, 2021.04.05 15:17

Patiesības ruporam

Ne jau pašvaldība ko pētīja, nekā. Šādas pakas un talonus praktizē visā valstī, un lielai daļai tie nemaz nav vajadzīgi (bail pat padomāt, kas notiek ar tām pakām). Domāju, ka arī situācija ar dzīvokļu pirkšanu nav tik dramatiska, jo lielākā daļa tos tomēr nopērk. Problēma ir to trūcīgais piedāvājums, un pašvaldība tur, iespējams, varētu kaut ko darīt (piemēram, kā Valmierā, celt jaunas dzīvojamās mājas), lai gan arī te būtu jāstrādā tirgus likumiem. Tiesa, pārmērīgā valsts iejaukšanās tirgus procesos šo mehānismu ir tiktāl deformējusi, ka tas vairs lāga nestrādā, savukārt daudzi labāk dzīvo uz pabalstiem, nevis strādā un cenšas dzīvi uzlabot pašu spēkiem. Un, visbeidzot, par "izķēzīšanu šādos projektos" tev varbūt arī piekritīs tie, kas "mirst badā", bet ne pārējie, kuri, kaut kā nebūt paēduši, brīvajā laikā apceļo Latviju un priecājas par katru sakoptu vēsturisku celtni.

pirms 13 dienām, 2021.04.05 18:32

tirgus likumam

līdz tirgus likumiem mēs vēl esam kā līdz mēnesim. Jo pēc tirgus likuma neviens neuzturētu tik lielu skaitu pašvaldību ar tā saucamo speciālistu armiju. Pēc tirgus likumiem, strādājot pilnu darba laiku, vajadzētu pietikt gan pašiem, gan varēt uzturēt bērnus, gan arī pienācīgu dzīvokli kaut kredītā iegādāties. Vai tā ir, ja nav tad tavs prātojums vien "pupu mizas" no valstī it kā esošās tirgus ekonomikas. Uz pašvaldībā skatoties, tās vairāk atgādina "muižnieku laikus" ar visām izvirtībām, par kuru vajadzību un lietderību nevienam 'dzimtcilvēkam' pat prasīts netiek, kungiem vajag naudu un to 'apgūst"

pirms 13 dienām, 2021.04.05 19:43

Sociālistam revolucionāram

Nav nekā dumjāka par šādiem teorētiskiem spriedelējumiem, kā kam vajadzētu būt. Tavi ienākumi, strādājot pilna vai nepilna darba laiku, ir tieši atkarīgi no tavām prāta spējām, izglītības līmeņa, ieņemamā amata, pieprasījuma pēc taviem pakalpojumiem un daudziem citiem faktoriem. Nu, nav tāda vienota vispārēja principa, cik kam kas pienāktos, unm tici man, neko pasaule tev parādā nav palikusi! Un stāsti par muižnieku laiku izvirtībām jau robežojas ar bezgaumību. Vēl tikai trūkst sarkanā karoga un saukļa "Nost ar patvaldību!"

pirms 13 dienām, 2021.04.05 20:22

kāds putns, tāda dziesma

jā, it sevišķi valsts pārvaldē un pašvaldībās darbojošies tiešām izceļas ar izcilām prāta spējām un izglītību, par to pieprasot sev konkurētspējīgu algu, ne mazāku kā veiksmīgam uzņēmējam. Vien iebraucot jebkurā projektā "dziļās auzās" un lūdzot palīdzību speciālistam no malas, atziņa ir tāda, ka šie neatsveramie pašvaldību speciālisti ir pilnīgi profāni. Kā arī valsts pārvaldē jāveido aizvien jauni kantori ar tūkstošos mērāmām algām, lai paveiktu to, kam jau domāti līdz šim it kā strādājošie ar neskaitāmiem ierēdņiem. Nu īsta paradīze, ne tikai sociālisms

pirms 12 dienām, 2021.04.06 12:57

Dziesma

jums, cienītie, vienmēr viena un tā pati. Visi sēž pašvaldībās, visi nepelnīti saņem tūkstošu algas, visi gatavie parazīti, nav kā mēs, nabaga darbarūķi... Kas attiecas uz mani, "nesēžu" nevienā pašvaldībā. Algu pelnu pats savā uzņēmumā. Badā nemirstu. To pašu vēlu arī tev, revolūcijas dziesminiek!

pirms 12 dienām, 2021.04.06 13:31

varētu nedziedāt

bet, būdams uzņēmuma īpašnieks, varētu vismaz pāris sev vismīļākos pašvaldības darbiniekus no saviem līdzekļiem arī uzturēt, par to pretī saņemot solītos pakalpojumus. Jo daudziem, jo daudziem iedzīvotājiem tie daudzinātie "pašvaldību pakalpojumi" ir kā zaķim stopsignāls, tikai šoreiz obligāts.

pirms 12 dienām, 2021.04.06 16:48

Tad nedziedam ar

Domāju, ka no mana uzņēmuma nodokļiem ne tikai pāris pašvaldības darbinieku, bet arī vairāki bezdarbnieki un citi grūtdieņi tiek uzturēti. Kādam jau par jums jārūpējas.

pirms 11 dienām, 2021.04.07 11:25

Vietējās ziņas