Rundāles novadā plāno dibināt uzņēmēju konsultatīvo padomi

Rundāles novada Svitenes saieta namā piektdien, 20. martā, risinājās 2010. gadā sāktā tradīcija – uzņēmēju forums. Pasākumā jomas aktualitātes pārsprieda Rundāles pašvaldības pārstāvji, vietējie uzņēmēji, Zemgales plānošanas reģiona un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji. Iepazīties ar Rundāles pieredzi bija ieradušies Iecavas novada domes pārstāvji.

Klātesošie četras stundas runāja par novada uzņēmējdarbību un tās attīstību, iespējamo sadarbību pašvaldībai ar uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām Eiropas Savienības fondu piesaistīšanā, kā arī finansējuma iespējām jaunajā plānošanas periodā uzņēmējdarbības attīstībai laukos.

Forumā uzņēmēji atbalstīja ideju veidot Uzņēmēju konsultatīvo padomi. Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Ludmila Knoka stāsta, ka pirms dažādu lēmumu pieņemšanas dažkārt nepieciešams operatīvi uzzināt vietējo uzņēmēju viedokli. Tad speciāliste zvanot visiem pēc kārtas. «Ja šie jautājumi laikus tiktu apspriesti padomes sanāksmēs, šādu problēmu nebūtu,» uzskata L. Knoka. Salīdzinājumam viņa apskatījusi citu pašvaldību piemērus. Novērotas dažādas pieejas, bet mērķis visiem ir viens – veicināt dialogu un attīstīt uzņēmējdarbības vidi.

«Jādomā, kā efektīvāk izmantot pieejamos finanšu līdzekļus, lai netaisītu ceļu uz vienu šķūni, bet vienlīdz liels ieguvums būtu visiem,» mudina speciāliste. Forumā izkristalizējās, ka padomē varētu darboties dažādu nozaru un pagastu uzņēmēji. A. Okmanis uzskata, ka tie varētu būt pieci līdz septiņi cilvēki, kuriem ir vēlēšanās darboties. Kandidātus uzaicināt padomē varētu speciāliste L. Knoka, un tos apstiprinās pašvaldība, bet uzņēmēji, kuri ļoti vēlas, var izrādīt iniciatīvu un pieteikties paši.

Padomes vadītājam un balsstiesīgajiem būs jābūt Rundāles novada uzņēmējiem. Kāds pašvaldības pārstāvis bez lemšanas tiesībām varēs piedalīties sanāksmēs, tehniski nodrošinot padomes darbu. Padome būs tiesīga izteikt ierosinājumus, sanāksmju lēmumus varētu izmantot kā pielikumus plānošanas dokumentiem utt. Šo ieceri domes komiteju sēdēs varētu apspriest maijā, papildina A. Okmanis.

Vairāk par «Uzņēmēju forumu 2015» lasiet pirmdien, 23. martā, laikraksta «Bauskas Dzīve» drukātajā versijā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas