Rundāles novadā sāk izvērtēt iedzīvotāju projektus

Rundāles novada domes un Nīderlandes fonda «KNHM» rīkotajā projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi 2010» līdz 31. martam saņemti 17 projektu pieteikumi. Ideju izvērtēšana, izbraucot uz vietu, kur plānots īstenot projektu, sākās 12. aprīlī. Vērtēšanas komisijā ir Viesturu pārvaldes vadītājs Nauris Brūvelis, novada domes plānošanas un attīstības nodaļas speciāliste Ludmila Knoka, Viesturu pensionāru padomes pārstāvis un ilggadējs konkursa «Sakoptākā sēta» žūrijas vadītājs Arvīds Pēkalis, kā arī Nīderlandes fonda «KNHM» pilnvarotais pārstāvis Latvijā Eduards Zvirgzds. Desmit labākie projekti saņems fonda «KNHM» finansējumu 600 eiro jeb apmēram Ls 421. Iedzīvotājiem būs pašiem jānodrošina projekta līdzfinansējums - apmēram Ls 281, informē Laura Ārente, novada pašvaldības un projektu speciāliste. Viņa atgādina, ka šī projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti, ņemot vērā iedzīvotāju izteiktās idejas, vajadzības un, galvenais, iesaistot vietējos cilvēkus ieceres realizācijā. Tā tiek veicināta atbildība par apkārtējo vidi, attīstot vietējās sabiedrības sadarbību ar pašvaldību un uzņēmējiem. Konkursā var piedalīties ikviena reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai iedzīvotāju grupa, kurā apvienojušies vismaz pieci iedzīvotāji. No saņemtajiem 17 projektu pieteikumiem trīs iesnieguši no Viesturu pagasta Bērsteles, viens no šī pagasta Vairoga, trīs no Viesturu ciema, sešus sagatavojušas Pilsrundāles iedzīvotāju grupas, četri projekti saņemti no Svitenes.Ieceres ir dažāda mēroga, liecina pieteikumi. Ar šī projekta palīdzību iedzīvotāji cer labiekārtot sev tuvāko apkārtni, veicot daudzdzīvokļu māju jumta remontu, kāpņu telpu logu un durvju nomaiņu, atjaunot nojumi, vecās kanalizācijas caurules apmainīt pret jaunām. No Vairoga ciema saņemtajā projekta pieteikumā, piemēram, paredzēts demontēt veco ūdenstorni, uzlikt jaunu ūdenssūkni, kā arī siltināt sūkņa māju, lai uzlabotu ūdensapgādi daudzdzīvokļu namam. Šogad iesniegto projektu vidū ir arī tādi, kuros paredzēts organizēt dažādas sabiedriskās aktivitātes un pasākumus - iedzīvotāji iecerējuši organizēt grāmatu lasījumus bērniem, veidot teatralizētus priekšnesumus, organizēt radošās darbnīcas, izdot informatīvus bukletus, kā arī rīkot saulgriežu ielīgošanu. Savukārt trīs projekti paredz dažādu objektu sakopšanu un to pieejamības uzlabošanu.Vērtējot ņems vērā projekta ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīves uzlabošanā, kā iedzīvotāji paredzējuši paši piedalīties idejas īstenošanā. Nozīme ir arī iesnieguma noformējumam - vai pievienoti materiāli, skices, tāme, ekonomiskā izdevīguma pamatojums, cik gatavs ir projekts izstrādei. Vērā tiek ņemta arī idejas oriģinalitāte. Apkopojot secinājumus, vērtēšanas komisija līdz maija sākumam katra projekta pieteicēju individuāli informēs par konkursa rezultātiem. Projekti, kuri iegūs finansiālu atbalstu, tiks īstenoti šogad - no maija līdz augusta beigām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas