Rundāles novadā sāk veidot uzņēmējdarbības atbalsta punktu

Viesturu pagasta pārvaldes ēkā Bērstelē septembrī sākta uzņēmējdarbības punkta izveide. Izremontējot un iekārtojot sešas telpas, būs vieta, kur rīkot speciālistu konsultācijas, mācības, seminārus esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, lauksaimniekiem.Galvenokārt domāts par sīkzemniekiem, bezdarbniekiem, jauniešiem, lai cilvēkus izglītotu, iepazīstinātu ar iespēju veidot savu uzņēmumu, kļūt par individuālo komersantu, nodarboties ar pakalpojumu sniegšanu, stāsta Ludmila Knoka, Rundāles novada domes attīstības nodaļas speciāliste. Meklējot uzņēmēju telpu remonta veikšanai, pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu. Jau zināmas tēmas Bērsteles uzņēmējdarbības centrā 2012. gadā paredzētajām mācībām - «Motivācijas programma», «Biznesa plāna izstrāde», «Biznesa vadība mainīgas ekonomiskās situācijas apstākļos» un «Inovācija - radošas uzņēmējdarbības pamats».Uzņēmējdarbības punkts sekmētu arī pieredzes apmaiņu, veicinātu nodarbinātības attīstību tieši Rundāles novadā uz vietas, uzskata Ludmila Knoka. No Rundāles novada teritorijas 75 procenti ir lauksaimniecībai izmantojamā zeme, vairāk ir tikai Tērvetes novadā. Novadā reģistrētas 613 saimniecību, bet tikai 35 ir aktīvas finansējuma piesaistīšanā attīstībai. Ap 12 zemnieku saimniecību izmanto 500 - 600 hektāru zemes. Zemnieku saimniecība «Sējas» lauksaimniecisko ražošanu veic pāri par 2000 hektāru platībā Rundāles un līdzās esošajos novados. Šādi dati sniegti 2011. gadā notikušajā Rundāles novada uzņēmēju trešajā forumā. Uzņēmējdarbības punkta izveide Bērstelē notiek Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, iegūstot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (85%) projektam «Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību», kura realizāciju Rundāles novadā koordinē pašvaldības attīstības nodaļas speciāliste Ludmila Knoka. Projekta mērķis ir veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību Latvijas un Lietuvas pierobežā, radot nepieciešamās biznesa un izglītības struktūras. Jāveicina mūžizglītības iestāžu un uzņēmējdarbības sadarbība, uzlabojot ekonomisko un darba tirgus situāciju, skaidro Laura Ārente, Rundāles novada pašvaldības projektu un sabiedrisko attiecību speciāliste. Rundāles novads ir viens no projekta 15 partneriem. No tiem astoņi ir no Latvijas, vadošais partneris - Zemgales plānošanas reģions, piedalās Kurzemes plānošanas reģions, Dobeles pieaugušo izglītības un biznesa attīstības centrs, Jelgavas pilsētas dome, Rundāles novada dome, Liepājas Universitāte, Talsu pieaugušo izglītības centrs, Kuldīgas pilsētas dome. Septiņi projekta dalībnieki ir no Lietuvas - Jonišķu tūrisma un biznesa informācijas centrs, Pakrojas biznesa informācijas centrs, Šauļu reģionālas attīstības aģentūra, Šauļu pilsētas izglītības centrs, Rokišķu pašvaldības izglītības centrs un Kauņas tehniskā universitāte.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas