Rundāles novads aktīvi izmantojis ES līdzekļus

Alsungas, Jaunpils un Rundāles novads ir līderi Eiropas Savienības (ES) līdzekļu piesaistīšanā. Tie ir novadi, kuros lauku bizness ir aktīvs, bet iedzīvotāju skaits nav pārāk liels. Tādu informāciju paudis laikraksts «Dienas Bizness», apkopojot informāciju par Lauku atbalsta dienesta administrētajiem maksājumiem.Alsungas novads piesaistījis Ls 1074,6 uz vienu iedzīvotāju, Jaunpils novads Ls 808,4, Rundāles novads Ls 609,8. Apkopojumā nav iekļautas valsts subsīdijas - Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda tiešie un pārējie maksājumi, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai maksājumi un Eiropas Zivsaimniecības fonda maksājumi, ziņo LETA.Aprēķinot ES maksājumu apmēru uz vienu hektāru, interesanti, ka līderos izvirzās nevis lauku novadi, bet pilsētas - Liepāja ar Ls 880,74 uz vienu hektāru, Valmiera ar Ls 608,36 uz vienu hektāru un Ventspils ar Ls 337,69. Savukārt starp Latvijas novadiem skaidri iezīmējas galvenie lauksaimniecības reģioni, kā arī atsevišķi novadi, kur realizēti ievērojami projekti ar ES fondu atbalstu, kā tas ir arī Rundāles novadā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas