Rundāles novads plāno iesniegt trīs ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektus

Rundāles novada dome plāno sagatavot trīs projektu pieteikumu un tehniski ekonomisko pamatojumu projektu konkursā.Projektu konkurss izsludināts ERAF darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» aktivitātei «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000». Pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Inta Klīve finanšu komitejā informēja deputātus, ka, iegūstot projektu finansējumu, varētu rekonstruējot Viesturu pagasta kanalizācijas sistēmu, paredzot kanalizācijas kolektora izbūvi un 11 māju pieslēgumu izveidi Viesturu ciematā, kā arī kanalizācijas spiedvada izbūvi, kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un jauna artēziskā urbuma izbūvi.Svitenes pagastā rekonstruējama ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma ciematā, paredzot kanalizācijas kolektora un deviņu māju pieslēguma izbūvi, kanalizācijas spiedvada izbūvi, lai pieslēgtu piecas mājas, kanalizācijas spiedvada izbūvi kanalizācijas sūkņu stacijai un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī veikt ūdensvada rekonstrukciju.Rundāles pagasta Saulainē, rekonstruējot ciemata ūdensapgādes sistēmu, paredzot jauna artēziskā urbuma izbūvi un ūdenstorņa atjaunošanu.Projekti jāsagatavo un jāiesniedz līdz 6. jūlijam. Finanšu komitejā deputāti piekrita lēmumprojektu virzīt izskatīšanai Rundāles novada domes sēdē, kas notiks rīt, 27. maijā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas