Rundāles pašvaldība meklē Mežotnes dievnama torņa atjaunotāju 4

Rundāles novada pašvaldība izsludinājusi konkursu par Mežotnes baznīcas atjaunošanas pirmās kārtas būvdarbiem un arheoloģisko uzraudzību, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamā informācija.

Paredzamā iepirkuma līgumcena ir 245 175 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Darbu izpildes termiņš plānots astoņpadsmit mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Pretendenti būvniecības konkursā var pieteikties līdz 3. aprīlim.

Rundāles novada domes attīstības nodaļas vadītāja Laura Ārente stāsta, ka pirmajā kārtā paredzēti Mežotnes baznīcas torņa rekonstrukcijas darbi, saglabājot ēkas arhitektonisko identitāti. Torni iecerēts atjaunot tādā apmērā un izskatā, kāds tas bijis pēc 20. gadsimta 20. gadu atjaunošanas projekta realizācijas. Būves nobeigumu – barokālu torni ar kupolu, galeriju un smaili – plānots veidot pēc 1926. gada projekta materiāliem, nesošo konstrukciju paredzot no tērauda, bet spāres, apšuvumu no koka. Jumta segumam un dekoratīvajiem elementiem iecerēts cinka un/vai titāncinka apšuvums. Objektā paredzēts atjaunot koka pārsegumus un kāpnes.
Šo konkursu pašvaldība ir izsludinājusi ar mērķi renovēt dievnama torni kā kultūrvēsturisku objektu, sniedzot iespēju Mežotnes pilskalna apmeklētājiem uzkāpt tornī līdz pat galerijai, kas kalpos kā skatu platforma, un vērot pilskalna ainavu.

Baznīcas torņa rekonstrukcijas darbi paredzēti Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektā «Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā». L. Ārente skaidro, ka projekts ir apstiprināts un pašlaik notiek dokumentu gatavošana granta līguma slēgšanai. Kopējā projekta īstenošanas summa ir 245 380 eiro, kur 220 842 eiro veido  ES ERAF finansējums (90%), bet 24 538 Rundāles novada domes budžeta līdzekļi.

Uzziņai: Mežotnes baznīca

- Dibināta ar hercoga Gotharda 1567. gada 28. februāra rīkojumu par 70 jaunu dievnamu būvi Zemgalē un Kurzemē.

- Celšanas gads īsti nav zināms, bet dažas norādes ļauj secināt, ka baznīca celta ap 17. gadsimta otro gadu desmitu.

- Tikai 1817. gadā par grāfienes Šarlotes Līvenas līdzekļiem uzbūvēts jauns zvanu tornis.

- Pārbūvēta 1820. – 1821. gadā.

- 1915. gadā kauju laikā sašauta. Sagrauta torņa smaile, izpostīta iekšiene.

- 1930. gada 20. jūnijā pēc atjaunošanas iesvētīta.

- Otrā pasaules kara laikā pāri gājusi frontes līnija. Sašauts baznīcas tornis, nodedzis jumts.

- Iecerēto atjaunošanu izjaukušas 1949. gada deportācijas.     

- 60. gados baznīcā ierīkota kolhoza minerālmēslu glabātava.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Solveiga

Ļoti ceru, ka izdosies atjaunot... Īpaša vieta!

pirms gada, 2019.04.04 13:36

Priecīga ziņa! Lai izdodas atjaunot ne tikai torni, bet visu dievnamu.Veiksmi!

pirms gada, 2019.04.04 14:25

Mazmeita

Nu tad beidzot baznīca tiks atjaunota! Arī man īpaša vieta,jo vecaistēvs ar vecomāti laulājās...Prieks,ka neaizies bojā pavisam!

pirms gada, 2019.04.04 18:47

Saulainiete

Kaucmindes muižu nolaida pa burbuli, bet redz tagad Mežotni cels saulītē.

pirms gada, 2019.04.04 18:49

Vietējās ziņas