Rundāles pašvaldība plāno 2016. gada budžetu

Budžetu 2016. gadam Rundāles novadā plānots apstiprināt domes sēdē 30. decembrī. Šī būs pirmā mūspuses pašvaldība, kas to būs sagatavojusi un akceptējusi.

Tradicionāli Rundāles novada pašvaldības iestādes, struktūrvienības un nodaļas nākamā gada budžetu projektus sagatavo līdz kārtējā gada decembrim, tie jau izskatīti abās komitejās – sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.

Nākamā gada budžetu «Bauskas Dzīvei» komentē Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis:

«2016. gada budžets nodrošina visus pašvaldības iesāktos procesus – gan obligāto pašvaldības funkciju, gan mūsu brīvprātīgo iniciatīvu realizēšanu.

No pašvaldības budžeta investīcijas tiek plānotas šādiem novada attīstības projektiem: Mežotnes baznīcas ēkas pārbūves un lietošanas veida maiņas būvprojekta izstrādei, autoruzraudzībai – 12 880,00 EUR; multifunkcionālā centra projektēšana uz domes ēkas bāzes Pilsrundālē, kur tiks iekārtotas telpas bibliotēkai, kultūras pasākumiem, ģimenes ārstam un aptiekai. Budžetā paredzētā nauda projektēšanai – 40 898 EUR.
Alejas veidošanai ceļa posmam Dzirnieki–Pilsrundāle plānotie līdzekļi – 72 337,57 EUR. Faktiskie darbi, visticamāk, tiks sākti 2016. gada rudenī, kad tiks stādīti pirmie koki. Tāpat budžetā plānoti 19 200 EUR Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai.

Pārējās plānotās investīcijas būs atkarīgas no izsludināto projektu konkursu termiņiem un mūsu projektu kvalitātes, kas ļaus saņemt finansējumu to apstiprināšanas gadījumā. Pašlaik garantēts ir tikai pašvaldības ceļu pārbūves finansējums no Lauku atbalsta dienesta 1,17 miljonu eiro apmērā, bet 2016. gadā, visticamāk, pagūsim veikt tikai projektēšanu.

Nākamgad ļoti liela uzmanība būs jāveltī Rundāles pils apkārtnes attīstīšanas projektam un pārrobežu sadarbības, īpaši Latvijas un Lietuvas programmas, projektu sagatavošanai. Darba kārtībā jautājumi par piena savākšanas punkta attīstību un tūrisma informācijas centra ierīkošanu. Pašvaldības īpašumā pavisam drīz nonāks no valsts pārņemtās mājas līdzās piena savākšanas punktam, kur arī plānojam veikt rekonstrukciju un iekārtot telpas, ko varētu iznomāt mūsu uzņēmējiem. Nepieciešams sakārtot visas komunikācijas – pievilkt gāzi, ūdeni un kanalizāciju gan šīm trim ēkām, gan teritorijā esošiem uzņēmumiem.

Lai īstenotu minētos darbus Rundāles pils apkārtnē, 2016. gada pirmajā pusē jābūt pilnīgai skaidrībai par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu finansējumu infrastruktūras attīstībai uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos. Savā starpā konkurēs Latvijas 89 pašvaldības. Tāpēc jau tagad ciešā sadarbībā ar mūsu uzņēmējiem gatavojamies projektu konkursu izsludināšanai.»

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas