Rundāles pils muzejam aizliedz apsardzei tērēt 100 500 latus 1

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedzis Rundāles pils muzejam slēgt 100 521 latu vērtu līgumu ar SIA "City security service" par pils apsardzes nodrošināšanu.Šāds lēmums pieņemts, izskatot SIA "Cerber M" un SIA "Evor" sūdzības par iepirkuma rezultātiem, kuras IUB atzina par daļēji pamatotām. Sūdzību autori IUB apstrīdēja Rundāles pils muzeja iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, norādot, ka "City security service" pasūtītājam iesniegtās tāmes, ar kurām uzņēmums laboja sākotnējā piedāvājumā pieļautās kļūdas, ir uzskatāmas par jaunu piedāvājumu. "Evor" uzskatīja, ka iepirkuma komisija nav vērtējusi, vai "City security service" piedāvājums nav nepamatoti lēts un vai tajā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas. "City security service" piedāvātā līgumcena bijusi zemāka par Latvijas Drošības biznesa asociācijas aprēķināto minimālās stundas tarifa likmi, turklāt uzņēmuma apgalvojums, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja un izdienas pensionāru piesaiste samazina kopējās izmaksas, nav ekonomiski pamatots. Tāpat "Evor" uzskatīja, ka iepirkuma komisija nav pārliecinājusies, vai "City security service" piesaistītā apakšuzņēmēja SIA "Baltic security group" darbinieku skaits ir atbilstošs Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajam. Abu sūdzību autori pauda uzskatu, ka "City security service" un tās piesaistītais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, jo "Baltic security group" apsardzes licenci saņēma 2011.gada 27.maijā, savukārt "City security service" apsardzes licenci saņēma 2009.gada 17.jūnijā, līdz ar to minētās sabiedrības nevar būt iesniegušas atsauksmes par apsardzes darbību iepriekšējo divu gadu laikā, jo uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi 2011.gada 8.jūnijā tām nav bijusi divu gadu pieredze apsardzes pakalpojumu sniegšanā. Bez tam "Cerber M" norādīja, ka iepirkuma nolikumā nav precīzi noteikta punktu piešķiršanas kārtība kvalitātes un profesionalitātes kritērijā, turklāt punktu piešķiršanas mehānisms katram piedāvājumam nav norādīts arī iepirkuma komisijas sēžu protokolos. Rundāles pils muzeja pārstāvji sūdzību autoru norādītos pārkāpumus neatzina. Savukārt IUB sūdzību izskatīšanas komisija pretenzijas novērtēja kā daļēji pamatotas. IUB atzina, ka iepirkuma komisija nav veikusi pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu kritērijos par kvalitāti un pretendenta darbības profesionalitāti pārskatāmā un atklātā veidā, tādējādi komisijas pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātiem ir atceļams un iesniedzēja iesniegums šajā daļā ir atzīstams par pamatotu. IUB sūdzību izskatīšanas komisija atzina, ka tās konstatētie iepirkuma komisijas pieļautie pārkāpumi ir būtiski, proti, tie varēja ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu, līdz ar to Rundāles pils muzeja lēmums par iepirkuma rezultātiem ir atceļams un ir veicama atkārtota iepirkumā iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. IUB aizliedza slēgt apstrīdēto līgumu. Pēc IUB datiem, piedāvājumus sniegt apsardzes pakalpojumus uz trim gadiem Rundāles pils muzejam iesniedza SIA "2M Group" un tās piedāvājums bija 126 144 lati bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), SIA "Ar Bo", kuras piedāvātā līgumcena bija 143 366 lati bez PVN, "Evor" ar piedāvāto līgumcenu 99 864 lati bez PVN, AS "G4S Latvia" ar 153 216 latu līgumcenu bez PVN, SIA "Eurocash1", kuras piedāvājums bija 114 625 lati bez PVN, "City security service" ar 100 389 latu piedāvājumu, SIA "Cerber M", kuras piedāvātā cena bija 100 958 lati bez PVN, SIA "Baltic security service" piedāvājums bija 104 038 lati bez PVN, "Rīgas apsardzes sabiedrība", kuras piedāvājums bija 101 718 lati bez PVN un SIA "Ave Lat Sargs" ar piedāvāto līgumcenu 120 888 lati bez PVN.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

ai

Vajadzēja vietējos Ar Bo un miers,nē jācīnās!Kas no Rigas var izbraukāt!

pirms 9 gadiem, 2012.02.06 15:23

Latvijā un pasaulē