Rundāles uzņēmēju konsultatīvās padomes pirmajā sēdē diskutē par novada ceļiem 1

Rundāles novada uzņēmēju konsultatīvās padomes pirmā sēde piektdien, 24. jūlijā, ritēja konstruktīvi. Tika izvērtēta situācija uz novada ceļiem, pārspriesti pirmie veicamie darbi. Sēdes noslēgumā padomes vadību uzņēmās lauksaimnieks Māris Leitlants.

Padomē apstiprināti un piekrituši darboties Aivars Upenieks no SIA «Lepšas», Iveta Borkovska no zemnieku saimniecības «Sintijas» un Vēsma Veģere no z/s «Urštēni». Vēl padomē strādā uzņēmējs Agris Lazdiņš no SIA «Rundāles auto», individuālais komersants Guntis Macpans, «Hotel Rundāle» pārstāvis Ēriks Blumbergs un SIA «Pīlādžlauki» direktors zemnieks Māris Leitlants.

Padome izveidota, lai sekmētu uzņēmējdarbību un dialogu starp pašvaldību un komersantiem. Taču tās pirmajā sēdē diskutēja tikai par novada ceļu iespējamiem remontiem.

Pašvaldībai pieejams finansējums novada pārziņā esošo ceļu būvniecībai un remontam. Atbilstīgi pašlaik noteiktajam, Rundāles novadam līdz 2020. gadam pašvaldības ceļu remontam atvēlēti vismaz 1,7 miljoni eiro. Sanākušie šo summu atzina par ļoti niecīgu, jo pašvaldības pārziņā ir 138 kilometri ceļu, no kuriem 21 ir ar asfalta segumu. Tādēļ šī mazumiņa izlietošanu nepieciešams jo īpaši izvērtēt. Labot drīkst tikai tos grantsceļus, kas ved uz lauksaimniecības vai ražošanas objektiem. Iespējama ir brauktuves, kā arī tai piegulošo ceļa malu un grāvju sakārtošana.

Novada uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Ludmila Knoka un pašvaldības izpilddirektors Aigars Sietiņš iepazīstināja ar iecerēto ceļu posmu rekonstrukciju. Sarakstā ir 18 ceļu posmi visos trijos pagastos. To kopgarums ir nedaudz vairāk kā 29 kilometri. Tika formulēti galvenie remontējamo ceļu izvēles kritēriji.

«Ir svarīgi izveidot prioritāro secību. Tad pirmajiem ceļu posmiem sāksim izstrādāt tehniskos projektus. Tas ļaus apjaust, kādas ir darbu izmaksas, precīzāk secināt, cik daudz par atvēlēto summu varam paveikt,» ieteica novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Kā pirmā prioritāte tika nosaukta, ka tam jābūt pašvaldības ceļam, pa kuru kursē skolēnu autobuss. Tālāk remonta prioritātes noteiks saimniecību un tajās nodarbināto personu skaits, kas ir šajā ceļa posmā.

Padome vienojās, ka pirmo projektu izstrādās 4,7 kilometrus garam ceļa posmam Mazrundāle–Vecrundāle. Ar šo aizsākumu padome cer, ka diskusijā iesaistīties novada iedzīvotāji, kuri ieteiks izveidot turpmāko remontam atvēlēto ceļu posmu secību.

Pirmās sēdes noslēgumā padomes locekļi vienojās, ka nākamreiz tiksies 4. septembrī. Tad vērtēs, kā sokas ar šo ieceri, spriedīs par citām uzņēmējdarbības aktualitātēm novadā.

Līdzīgi kā Rundālē Bauskas novadā pirms vairākiem gadiem tika izveidota uzņēmējdarbības konsultatīvā padome. Diemžēl ar darbiem tā īpaši neizceļas. Padomes pašreizējais priekšsēdētājs uzņēmējs Aivars Svarenieks «Bauskas Dzīvei» pastāstīja, ka pēdējā laikā nekādas aktivitātes nav bijušas, sanāksmes nav notikušas. Kā vienu no pasivitātes iemesliem viņš minēja, ka nav nekādas  informācijas aprites ar novada domi.

Bauskas novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes deviņu locekļu vidū līdz ar uzņēmējiem un zemniekiem ir arī pašvaldības deputāti Arnolds Jātnieks un Mārtiņš Ruža, novada administrācijas attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone. Tādēļ aizbildināšanās ar informācijas neesamību ir neizprotama.

«Bauskas Dzīve» noskaidroja, ka Vecumnieku un Iecavas novadā līdzīgas padomes nav izveidotas.

UZZIŅAI


Rundāles novada pašvaldības pārziņā esošie ceļu posmi, kurus varētu rekonstruēt par valsts atvēlētajiem 1,7 miljoniem eiro līdz 2020. gadam

Rundāles pagastā:
Jātnieki–Druvas–Vecrozēni – 1,73 km;
Mazrundāle–Vecrundāle – 4,77 km;
Sudmalu kapi–Dzirnavu pietura – 0,71 km;
Saulītes–Mazmežotne – Senči – 2,31 km;
Lejnieki–Kārkliņi – 1,25 km;
Stūrgalvji – Ziedoņi – 1,24 km;
Līgotņi–Priežpuri – 2,1 km;
Āboliņi–Vaļņi – 0,28 km;
Atvari–Cepļi – 0,45 km;
Buliņi–Aizsargi – 2,23 km;
Mazmežotnes stacija–Priedītes – 1,81 km;
Maiņas–Līdumnieki – 1,3 km;
Staģēni–Silarāji – 0,8 km.

Svitenes pagastā:
Svitene–Virsīte – 3,1 km.

Viesturu pagastā:
Bērstele–Alkšņi – 1,49 km;
Pārupes skola–Melanšu kapsēta–Juskas – 2,3 km;
Kaudzītes–Gaitiņi – 0,81 km;
Branti–Jaunsūbrēni – 0,89 km.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

vera

ko nozīmē remontēt lauku ceļu Latvijā? Atkal sabērs tādus pretīgus, asus, lielus akmeņus, ka labāk tad lai atstāj kā ir. Ceļš no Žeimja līdz Latvijas robežai vienmēr ir bijis ideāls lauku ceļš - smalki akmentiņi, ka brauc kā pa asfaltu. Bet Latvija atkal izceļas ar idiotiskajiem ceļiem - akmeņi tādi, ka bez rezerves riteņa labāk nebraukt

pirms 5 gadiem, 2015.07.26 20:40

Vietējās ziņas