Rundālieši spriež par dalību projektos, lai labiekārtotu Mežotnes pilskalnu un novada kapsētas 8

Vasaras saulgriežu priekšvakarā, ceturtdien, 20. jūnijā, notika Rundāles novada domes apvienotā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas sēde, ko vadīja novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Par dažiem aktuāliem jautājumiem ziņojumus sniedza attīstības nodaļas vadītāja Laura Ārente. Viņa sēdes dalībniekus iepazīstināja ar projekta «Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta «Baltu ceļš» atpazīstamības veicināšana» pieteikuma iesniegšanu «INTERREG A-V» Latvijas un Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam 3. uzsaukumā.

L. Ārente uzsvēra novada tūrisma un kultūras objektu nozīmību un nepieciešamību tūrisma plūsmu piesaistīt pēc iespējas plašākam objektu skaitam visā novadā. Tāpēc projekts paredz turpināt Mežotnes pilskalna un baznīcas apkārtnes labiekārtošanu un papildināšanu ar uzskatāmu informāciju. Tehniskais projekts šo pasākumu veikšanai jau saskaņots ar visām atbildīgajām valsts iestādēm. Projekts paredz pilskalna ziemeļu-austrumu skatu laukuma izbūvi, kas dos iespēju vērot Lielupes krastu ainavu; gājēju celiņu izveidošanu un soliņu novietošanu maršrutā no pilskalna uz baznīcu. Tāpat nozīmīga ir informatīvā stenda izvietošana un senatnes pilskalna maketa izgatavošana.

Atsevišķs pasākumu plāns paredzēts Baltu vienības dienas atzīmēšanai. Projekta kopējā summa nedaudz pārsniedz simts tūkstošus eiro, 85% nodrošina Eiropas fondu līdzekļi. Atlikusī summa tiek finansēta no Rundāles novada pašvaldības un ar valsts atbalstu. Ņemot vērā, ka projekta aktivitātes vēl tiek precizētas un saskaņotas ar vadošo partneri – Šauļu tūrisma informācijas centru –, projekta kopējais budžets līdz domes sēdei vēl tiks precizēts.

Attīstības nodaļas vadītājas ziņojums skāra arī nozīmīgo novada kapsētu digitalizācijas projektu «Digital Cemetery» pieteikuma iesniegšanu «INTERREG V-A» Latvijas un Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam 3. uzsaukumā. Tas paredz uzmērīšanu, uzskaiti un informatīvās datu sistēmas izveidi un uzturēšanu. Lai gan deputātiem radās jautājums par projekta izmaksām un arī to, cik perspektīvā varētu maksāt šīs sistēmas uzturēšana, Aivars Okmanis rosināja neatlikt šo jautājumu, jo ir svarīgi moderni sakārtot desmit Rundāles novada kapsētas, tās visas ir pašvaldības īpašums.

Sēdes dalībnieki gan nonāca pie atziņas, ka projekts ir diezgan dārgs. Latvijā kapsētu digitalizāciju veic tikai viena firma – SIA «Cemetery», līdz ar to projekta indikatīvais budžets veidots, balstoties uz šī uzņēmuma piedāvājumu. SIA «Cemetery» darbojas arī Lietuvā, tomēr kaimiņos pastāv alternatīvs piedāvājums.

Sēdes izskaņā juridiskās nodaļas vadītājs Edgars Paičs ziņoja par paredzamo iedzīvotāju aptauju saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu. Par aptaujas  nepieciešamību bija nobalsojuši visi sapulces dalībnieki 13. jūnijā Pilsrundāles vidusskolā. Jautājumu nolemts virzīt uz domes sēdi nākamnedēļ, kad tiks precizēta informācija par turpmāko rīcības plānu un dialogu ar iedzīvotājiem novada pagastos un apdzīvotās vietās.

Visi trīs minētie jautājumi vēlreiz tiks skatīti domes sēdē 27. jūnijā.
 

Pievieno komentāru

Komentāri 8

INGA

Jā kapsētas ir jāsakārto,jānoliek kāds atkritumu konteiners,savādāk tur izveidojas baigais bardaks.

pirms gada, 2019.06.21 13:36

Labāk būtu darījuši

Pirms tās lielās digitalizācijas,labāk aizvediet atkritumus no Važītes kapiem.

pirms gada, 2019.06.21 13:43

patriots

Tieši tā - tā vietā, lai darītu savu ikdienas darbu, kungi ceļ gaisa pilis un grābstās pa mākoņiem!

pirms gada, 2019.06.22 09:13

Rundālietis

Mums nav naudas, Aivars personīgajām vajadzībām visu notērēja benzīnā izmantojot novada džipu,neskatotieis uz kritiku turpina to darīt tālāk,nu ļoti bezkaunīgs tips.

pirms gada, 2019.06.23 16:22

Deputāti

Mēs visu kontrolējam,nekāda mašīna netiek izmantota personīgām vajdzībām,bet bišķi jau var kas tad notiks viņam maza alga tikai ap 3štukām .

pirms gada, 2019.06.23 16:45

Janka

Aivariņš vēl dzīvo Padomju Latvijā,kur varēja zagt,nekas nav mainījies,priekškam lietot savu mašīnu,ja ir haļva.

pirms gada, 2019.06.23 16:49

INGA

Es biju daudz labākās domās par Rundāles pagastu,centrs tik tiešām sakopts,tīrs,kārtīgs,protams vjag sakārtot arī Mežotnes pilskalnu,bet nevajadzētu aizmirst kapsētas,nolikt kaut vienu atkritumu konteineru,jo cilvēkiem nav kur izmest izdegušās sveces,plastmasas maisiņus u.tt,uz mājām jau nenesīs.Ceru tomēr,ka atbildīgie darbinieki sapratīs,un visu nokārtos.

pirms gada, 2019.06.25 16:53

Vietējās ziņas