Sabiedrības aktīvisti Iecavas novadā vēlas darboties ciešākā sasaistē ar pašvaldību

Pirmais Iecavas novada nevalstisko organizāciju forums svētdien, 7. martā, tika sarīkots, lai parādītu aktīvo ļaužu daudzveidīgo darbību un pārliecinātu pašvaldību par savu ieguldījumu sabiedrības labā.Iecava ir pirmais no mūspuses novadiem, kur nevalstiskās organizācijas (NVO) un aktīvās ļaužu grupas mēģina apvienot spēkus mērķtiecīgākai darbībai sabiedrības labā.Otrs foruma «Biedrību loma sabiedrības aktivizēšanā sadarbībā ar pašvaldību» mērķis bija ar Siguldas piemēru parādīt, cik abpusēji sekmīga var būt pašvaldības un NVO sadarbība, kā arī pārliecināt Iecavas novada domes vadību par sabiedrības aktīvistu patieso vēlmi strādāt citu cilvēku labā.Foruma iniciatore ir novada pieredzējušākā NVO – sieviešu klubs «Liepas», kura darbība 11 gadu garumā ietver gan veiksmīgus kultūras, izglītības un saimnieciskos projektus, gan labdarības sarīkojumus. Tā vadītāja Agita Hauka foruma sasaukšanu pamatoja ar to, ka tagad daudziem vajadzīga «pleca sajūta» un kopīgs darbs var palīdzēt «mūsu visu novadam un Latvijai».Forumā par sevi stāstīja desmit dalībnieki, aktīvo grupu kopskaits novadā ir ap 20. Līdztekus jau zināmām organizācijām – Politiski represēto klubam, invalīdu biedrībai «Rūķītis», Iecavas jauniešu padomei – aktīvi darbojas jaunas grupas: futbola klubs (FK) «Iecava», Zorģu radošā kopa. Svaigas sadarbības idejas rosināja «SOS jauniešu mājas» un Pasaules Putnkopības zinātniskās asociācijas Latvijas biedrības pārstāves, tūrisma takas veidotāji.Pestīšanas Armijas Iecavas nodaļas vadība vēlēja NVO foruma dalībniekiem labu, taču, pamatojot ar atšķirīgiem mērķiem, no tiešas dalības forumā atturējās. Kā zināms, šī organizācija kopš pērnā rudens ar pašvaldības līdzfinansējumu un kopdarbībā ar sociālo dienestu Iecavā organizē zupas virtuvi.Plaša pašvaldības un NVO sadarbība kopš 2003. gada ir ierasta Siguldas novadā. Kā stāstīja domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers, pašvaldība regulāri sniedz gan finanšu, gan citādu atbalstu dažādām biedrībām, kuru kopskaits novadā ir tuvu 50. Arī budžets top ciešā sadarbībā ar NVO pārstāvjiem atklātās diskusijās ar dažādām novada iedzīvotāju interešu grupām. Siguldā sabiedrības grupas pieteikumus pašvaldības finansējumam iesniedz kā skaidri formulētus projektus, tos vērtē no sabiedrības interešu viedokļa, uzsvēra viesis.Siguldas biedrības «Cerību spārni» pārstāve Eva Viļķena aprakstīja vairākus gadus ilgušo pakalpojumu sniegšanu pašvaldībai bērnu invalīdu, pensionāru, citu sociālā riska grupu iedzīvotāju aprūpē, rehabilitācijā un iesaistīšanā sabiedrības dzīvē, kam rodas arvien jauni virzieni un veidi.Kā būtiskāko nosacījumu sabiedrības iesaistei un interešu izpildei pašvaldības darbā E. Viļķena uzsvēra cilvēka faktoru: «Pašvaldības vadība, deputāti, sociālā dienesta darbinieki Siguldā izprot un uzklausa mūsu vajadzības, bez vēlmes ieklausīties sadarbība diez vai būtu iespējama.»Iecavas pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale pēc NVO prezentācijām teica, ka saklausījusi vairākus iespējamos sadarbības virzienus. Izglītības speciāliste Valda Liekne izdalīja materiālu par NVO iesaisti dažādos izglītības projektos. Iecavas domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis solīja uzklausīt un sadarboties ar visiem, kas to vēlēsies.Pirmajā Iecavas NVO forumā piedalījās vairāk nekā 60 cilvēku, starp viņiem bija visi novada domes opozīcijas deputāti. Pozīcijas deputāts Juris Ludriķis (TB/LNNK/ZZS) pārstāvēja FK «Iecava».Foruma dalībniekiem izdalīts rezolūcijas projekts, kuru pēc saskaņošanas atsevišķā tikšanās reizē plānots parakstīt visām Iecavas aktīvajām sabiedrības grupām. Tā galvenie punkti ir turpmāka savstarpēja saziņa starp aktīvajiem ļaudīm, iesaistot arvien jaunus novada iemītniekus, kā arī vēlme ciešāk sadarboties ar pašvaldību. Iecerēts NVO forumu novadā padarīt par ikgadēju sarīkojumu. Nākamā Iecavas aktīvistu tikšanās reize varētu būt talka kādā no tūrisma takas veidotāju sakopšanai iecerētajiem vēsturiskajiem objektiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas