Saeimas komisija galīgajam lasījumam virza Administratīvi teritoriālās reformas likumprojektu un pilsētas statusa piešķiršanu Iecavai 3

Līdz 2021.gada pašvaldību vēlēšanām Latvijā paredzēts izveidot 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. To paredz Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijā otrdien, 12.maijā, galīgajam lasījumam atbalstītais Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekts. Paredzēts arī, ka no nākamā gada 1.jūlija pilsētas statusu iegūs Iecava un Koknese, portālu informēja Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja preses dienests.

„Administratīvi teritoriālo reformu var salīdzināt ar ilgi skrietu ultramaratonu. Komisijā kopumā vairāk nekā 120 darba stundās ir izskatīti vairāk nekā 800 priekšlikumi. Šī ultramaratona stafetes kociņu gaida jau citas gadiem apspriestas un arī jau iesāktas reformas, piemēram, slimnīcu un skolu tīkla sakārtošana, kas tagad varēs virzīties daudz raitāk,” noslēdzot darbu ar pašvaldību reformas likumprojektu, pauž Administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšsēdētājs Artūrs Toms Plešs.

Komisijas priekšsēdētājs arī atzīmē: “Ir sakritis, ka par administratīvi teritoriālo reformu lemjam krīzes brīdī. No vienas puses, lēmumu pieņemšanai ir nācies meklēt jaunus veidus, pierādījām, ka spējam nozīmīgus lēmumus pieņemt arī attālināti. Taču no otras puses, krīze parādīja, ka šis ir pēdējais brīdis, lai reformu pieņemtu. Krīzes situācijās, kādas mūs var skart arī nākotnē, ir vajadzīgas spēcīgas un jaudīgas pašvaldības.”

Likumprojekts noteic administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa noteikšanas, to uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.

Likumprojekts noteic, ka Latvijas Republiku iedala valstspilsētu pašvaldību teritorijās un novadu pašvaldību teritorijās. Savukārt novada teritorijas iedala pilsētās un pagastos. Jauno novadu teritorijas, novada pilsētas un novada pagastus paredzēts noteikt likumprojekta pielikumā.

Tāpat jaunais likumprojekts noteic, ka Latvijā kā apdzīvotās vietas ir pilsētas, ciemi, mazciemi un viensētas, savukārt pilsētas plānots iedalīt valstspilsētās un novada pilsētās. Valstspilsētas statusu plānots noteikt Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij, Jūrmalai, Liepājai, Ogrei, Rēzeknei, Rīgai, Valmierai un Ventspilij.

Paredzēts arī, ka no nākamā gada 1.jūlija pilsētas statusu iegūs Koknese un Iecava, savukārt Ādaži, Mārupe un Ķekava par pilsētām kļūs no 2022.gada 1.jūlija.

Plānots, ka iedzīvotāju kopīgās identitātes stiprināšanai un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai pilsētu un pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm – Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai – regulē atsevišķs likums, kas Ministru kabinetam (MK) jāizstrādā līdz šī gada beigām. Pēc tā pieņemšanas valdībai sešu mēnešu laikā būs jāapstiprina latviešu vēsturisko zemju un kultūrvēsturisko kopienu dzīves telpas ilgtspējīgas attīstības plāns.

Valsts un pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanai paredzēts izveidot Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Vidzemes un Latgales administratīvos reģionus. To statusu un darbības nosacījumus plānots noteikt atsevišķā likumā, kas MK būs jāizstrādā līdz 2021.gada 1.janvārim un jāiesniedz izskatīšanai Saeimā.

Likumprojekts noteic, ka MK būs jāsniedz Saeimai ikgadējs ziņojums par izmaiņām sociāli ekonomiskajā situācijā pašvaldībās un to teritoriālā dalījuma vienībās, tostarp vērtējot administratīvi teritoriālās reformas ieguvumus un zaudējumus.

Paredzēts, ka 2021.gada pašvaldību vēlēšanas Centrālā vēlēšanu komisija izsludinās jaunajās administratīvajās teritorijās un ar jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi, kas plānota nākamā gada 1.jūlijā, izbeigsies visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Jaunā pašvaldība būs novadā iekļauto līdzšinējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Likumprojekts uzliek pienākumu atbildīgajai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz šī gada 30.septembrim izstrādāt metodiku pašvaldībām jaunveidojamo novadu darbības uzsākšanai.

Tāpat likumprojekts uzdod pienākumu un nosaka pārejas periodu, lai valsts reģistros un informācijas sistēmās varētu veikt attiecīgas izmaiņas atbilstoši jauno administratīvo teritoriju iedalījumam.

Pašvaldību reforma paredzēta, lai izveidotu ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām, teikts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta anotācijā.

Izmaiņas pastāvošajā pašvaldību modelī nepieciešamas, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka daudzas pašvaldības nenodrošina visus iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus, pašvaldību administratīvie izdevumi, kas uz vienu iedzīvotāju ir vērtējami kā augsti, nenodrošina racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī liela daļa pašvaldību nespēj uzņemties saistības, lai nodrošinātu attīstību, teikts likumprojekta anotācijā.

Pārmaiņu nepieciešamība attiecas arī uz efektīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, ceļu un transporta un komunālās saimniecības infrastruktūras tīkla izveidi, kā arī atbilstoši uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām attīstīt perspektīvos saimnieciskās darbības virzienus teritorijā un attiecīgi pakārtot tiem visu veidu nepieciešamo infrastruktūru, anotācijā pauduši likumprojekta autori.

Plānots, ka jaunais likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekts trešajā – galīgajā – lasījumā vēl jāskata Saeimas sēdē. 

Pievieno komentāru

Komentāri 3

Zuze

O jā Pleša kungs, ....Krīzes situācijās, kādas mūs var skart arī nākotnē, ir vajadzīgas spēcīgas un jaudīgas pašvaldības... Tas nu gan tiesa, jo "vājā" Rundāles pašvaldība bērnu ēdināšanu sakārtoja uzreiz, kā sākās krīze, bet "spēcīgā un jaudīgā" Bauskas pašvaldībā tikai strīdējās, jo nezināja, kā ar visiem spēkiem un līdzekļiem atbalstīt administācijas māti-barotāju Anivu.

pirms 12 mēnešiem, 2020.05.12 20:54

Zuzīte

Pašvaldības strādā vienādi intesīvi, bet kad, un vai vispār informācija nonāk pie iedzīvotājiem ir atkarīgs no medijiem.

pirms 12 mēnešiem, 2020.05.13 07:13

Wow

Un kas tad Anivai vainas!
Bija iepirkums,viņi vinnēja konkursu.Deputāti atbalstīja.Baro visas iestādes!
Kāda vaina?Ko te *** vienmēr?

pirms 12 mēnešiem, 2020.05.13 17:36

Vietējās ziņas