Sagaida atbildību no vecākiem un sabiedrības

Bauskas Domē 25. septembrī tika apspriesta bērnu tiesību un drošības aizsardzība sakarā ar nesenajiem notikumiem, kad no apcietinājuma atbrīvots tēvs noslepkavoja divas sievietes un savu meitu. Tika vēlreiz pārrunāta Bauskas un Ceraukstes sociālo darbinieku un bāriņtiesu rīcība un atbildība. Piedalījās pilsētas un topošā Bauskas novada pašvaldību sociālie darbinieki, bāriņtiesu pārstāvji, Valsts probācijas dienesta, Bauskas rajona Policijas pārvaldes darbinieki, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektores. Sarunā piedalījās Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departamenta direktore Valentīna Gluščenko un Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere. Piedalīties diskusijā pašvaldības priekšsēdētāja Ārija Gaile bija aicinājusi arī «Bauskas Dzīvi», bet Bērnu un ģimenes lietu pārstāves uzskatīja, ka preses pārstāvja piedalīšanās un sabiedrības informēšana par apspriesto nav vēlama. Par viedokļiem informē Bauskas Domes preses sekretāre Andra Matuļenko. Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere nesaskata vajadzību rosināt grozījumus likumdošanā, kas skar sociālo dienestu un bāriņtiesu darbu. «Uzrakstītie likumi jāpilda ar atbildību, tad arī situācija būtu citādāka,» uzskata I. Millere.Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pārstāves uzsvēra, ka bāriņtiesām ir lielas pilnvaras saņemt dažādu informāciju gan no Sodu reģistra, gan Iedzīvotāju reģistra. Iespējams, grozījumi būtu jāveic to personu uzraudzības kārtībā, kas atgriežas no ieslodzījuma pēc soda izciešanas par smagiem noziegumiem - vardarbību, slepkavību un dzimumnoziegumu, uzskata Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departamenta direktore Valentīna Gluščenko. Īpaši šāda uzmanība būtu vajadzīga, ja personas, kas atgriežas no ieslodzījuma, piedalās bērnu audzināšanā. Juridiski nav tiesību šādām personām aizliegt audzināt savus bērnus. Tādas personas piespiedu kārtā būtu jāiesaista dažādās adaptācijas un psiholoģiskās sagatavošanas programmās, uzsver Valentīna Gluščenko.Diskusijas dalībnieki vairakkārt uzsvēra, ka lielāka atbildība jāprasa no vecākiem, kuri audzina bērnus. Arī sabiedrības atbildība dažādās vardarbīgās situācijās ir zema - kaimiņi, draugi, radi zina par vardarbību, kas notiek ģimenē, bet tā tiek piesegta, jo nav vēlēšanās iejaukties citas ģimenes dzīvē.Nereti cilvēktiesību aizsardzības likuma panti «piesedz» noziedznieku dzīvi, uzskata Valsts probācijas dienesta Bauskas teritoriālās struktūrvienības vadītāja Asne Reksce. Bauskas bāriņtiesas priekšsēdētāja Aleta Ozoliņa bija sagatavojusi priekšlikumus - ierosinājumus jau esošo likumu papildināšanai, kas tika nolasīti tikšanās dalībniekiem. Ierosinājumus nosūtīs gan Tieslietu ministrijai, gan Bērnu un ģimenes lietu ministrijai.Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere izteica ierosinājumu rast pašvaldībām iespēju sniegt psiholoģisku palīdzību bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem, kas ir iesaistīti traģiskā gadījuma apstākļu izpētē un noskaidrošanā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas