Sagaida maksājumu avansus

Zemnieku kontos Lauku atbalsta dienests kopš 22. novembra sācis pārskaitīt papildu valsts tiešos maksājumus par laukaugu un lopbarības platībām. Tiek izmaksāts avanss 65 procentu apmērā par 2008. gadā iesniegtajiem pieteikumiem. Savukārt zemnieki, kuri saimnieko mazāk labvēlīgos apvidos, saņem atbalsta maksājumu avansu 70 procentu apmērā. Tā informē Lauku atbalsta dienesta Sabiedrisko attiecību sektora darbinieki. Vecumnieku pagasta zemnieku saimniecība «Madaras» ir saņēmusi papildu maksājumus. Pašvaldības lauku attīstības speciāliste Anita Smilškalne informē, ka šajā gadā likme par laukaugu platībām ir 27,90 Ls/ha, lopbarības platībām - 6,34 Ls/ha. Bauskas rajonā trīs pagastu - Vecumnieku, Stelpes un Bārbeles - zemniekiem piešķir atbalstu, kas paredzēts mazāk labvēlīgiem apvidiem. Zemgales lauku attīstības biroja speciāliste Bauskas rajonā Gunta Zālīte precizē, ka maksājumu likme ir nedaudz sarukusi salīdzinājumā ar pagājušo gadu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas