Sākas izlaiduma eksāmenu sesija

Skolās vakar, 24. maijā, sākās 9. un 12. klašu izlaiduma eksāmenu sesija. Devītklasnieki kārtoja pārbaudījumu latviešu valodā, bet 12. klašu audzēkņi - centralizēto eksāmenu angļu valodā.Visā valstī ir vienots eksāmenu grafiks. Latviešu valodas un svešvalodu eksāmeni sastāv no divām daļām - rakstiskās un mutvārdu, tādēļ to kārtošanai ir paredzētas divas dienas. Pamatskolu beidzējiem ir četri obligātie eksāmeni - matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā (angļu vai krievu, vai vācu), Latvijas un pasaules vēsturē. Savukārt 12. klašu skolēniem obligātie centralizētie pārbaudījumi ir latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, bet ceturtais ir eksāmens izvēles priekšmetā. Tas var arī nebūt centralizēts, turklāt dažos izvēles priekšmetos, piemēram, ģeogrāfijā, eksāmenu varēja nokārtot, mācoties 11. klasē, skaidro Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Anita Velmunska. Vidusskolas centralizēto eksāmenu uzdevumus novadu izglītības pārvaldēs nogādā kurjers, bet 9. klašu uzdevumus eksāmenu dienā skolu mācību pārziņi saņem elektroniskajā pastā jau pēc pulksten 7. Pamatskolas eksāmeni nav centralizēti. Bauskas novada Vecsaules pamatskolas 9. klases 17 audzēkņiem latviešu valodas eksāmens vakar sākās pulksten 10 un ilga trīs stundas. Vispirms tika vērtēta lasīšanas prasme un valodas izpratne. Pēc starpbrīža skolēni rakstīja pārspriedumu par vienu no trim tematiem: «Ar ko es varu lepoties?», Kādu es redzu Latviju nākotnē?», «Latviešu sakāmvārds «Ko sēsi, to pļausi!»». Vēl skolēniem bija jāuzraksta viedoklis, pēc kādiem kritērijiem vecāki Latvijā izvēlas bērnu vārdus. Šodien, 25. maijā, notiek 9. klašu latviešu valodas eksāmena otrā - runāšanas - daļa. Vecsaules pamatskolas devītklasnieku rakstu darbus laboja latviešu valodas un literatūras skolotājas Agra Ķēniņa un Linda Krūmiņa, kā arī Jaunsaules filiāles skolotājas Genovaite Sobačevska un Sarma Kukute. Vairākums jauniešu bija izvēlējušies tematu «Ar ko es varu lepoties?» un uzrakstījuši patiešām labus darbus, atzīst Agra Ķēniņa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas