Sakoptāko pagastu skatē uzvar Skaistkalne

Noslēgusies konkursa «Sakoptākais Latvijas pagasts 2008» Bauskas rajona skate. Mazo pašvaldību grupā (līdz 1900 iedzīvotāji) uzvarējis Skaistkalnes pagasts. Tā pēc rezultātu apkopošanas «Bauskas Dzīvei» pavēstīja vērtēšanas komisijas loceklis Rihards Melgailis. Pretēji iepriekš vēstītajam pēdējā brīdī no piedalīšanās skatē atteicās Bārbeles, Stelpes un Dāviņu pašvaldības. Šāda negaidīta kolēģu rīcība lika mainīt komisijas darba grafiku. Izvērtējot piecas pašvaldības, skaistkalnieši bija desmit punktus pārāki par otrās vietas ieguvējiem. «Ļoti patīkama sakritība ir tā, ka mūsu pirmais iespaids par Skaistkalni sakrita ar vēlāk iegūtajiem punktiem, kas ļāva šo pagastu izvirzīt par labāko savā grupā. Te ir daudz paveikts izglītības jomā. Pedagogi, arī skolēni aktīvi iesaistās dažādos projektos,» vērtē R. Melgailis.  Komisijas priekšsēdētājs Jānis Pelsis piebilst, ka uzvaru skaistkalniešiem šogad nodrošināja arī paveiktais citās jomās: «Pagastam izveidota sava interneta mājaslapa, visur plaši tiek pielietots pagasta ģerbonis. Šādas nianses ļāva skaistkalniešiem apsteigt savus sīvākos konkurentus - Viesturu pagastu.» Gandarījumu par uzvaru «Bauskas Dzīvei» pauda pašvaldības vadītājs Jānis Kalniņš, kuru vakar, 8. jūlijā, izdevās sazvanīt mēģinājumu starplaikā Dziesmu svētkos Rīgā: «Par godu uzvarai tūlīt nospēlēsim vienu maršu. Tas lai Rīgā izskan kā pateicība visiem pašvaldību iestāžu darbiniekiem, visiem skaistkalniešiem, kuri aktīvi darbojās pagasta sakopšanā.»Vietvaras vadītājs atzina, ka reiz gūtais panākums, uzvara šajā skatē mazo pagastu grupā 2006. gadā, uzliek pienākumu vienmēr censties vēl vairāk. Vienlaikus pagastā ir daudz darāmā, lai uzlabotu dzīves apstākļus. Vēl ir jāizbūvē viena ūdens atdzelžošanas ietaise, ne visi pagasta ceļi ir pietiekami labi izbraucami, tiek gatavots projekts sporta zāles būvei pie vidusskolas. R. Melgailis, izvērtējot pagastu skati, atzinīgus vārdus veltīja katrai pašvaldībai. Viņš uzteica Viesturu un Bērsteles ciemu sakoptību, pozitīvi novērtēja īstenotos projektus Mežotnes pagastā. Daudz darba kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā ieguldīts Svitenes pagastā. Brunavieši joprojām aktīvi kopj Budbergas parku. Visās pašvaldībās izveidoti bērnu rotaļu laukumi, tiek gādāts par pašvaldības ceļu uzturēšanu, īpaši Viesturu pagastā. Veiksmīga sadarbība ar zemniekiem šajā jomā izveidojusies Brunavas pagastā. «Piedalīšanās šādā skatē ir lielisks uzmundrinājums visiem pagasta ļaudīm. Tas rosina arī vietvaru vadītājus vēlreiz apskatīt savu pagastu, pabūt vietās, kur citkārt nenākas iegriezties. Priecājos par visām, lielajām un mazajām rajona pašvaldībām, kuras piedalījās šī gada skatē. Kas zina, vai tāda būs vēl nākamgad,» tā R. Melgailis.  Konkursa «Sakoptākais Latvijas pagasts 2008» Bauskas rajona rezultāti mazo pagastu grupā:1.vieta - Skaistkalnes pagasts, 2.vieta - Viesturu pagasts,3.vieta - Mežotnes pagasts,4.vieta - Svitenes pagasts,5.vieta - Brunavas pagasts.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas