Saņem vienotā platības maksājuma avansu

Mūsu rajona lauksaimnieku kontus oktobra pēdējā nedēļā un novembrī papildina vienotā platības maksājuma avanss. Šo naudu, piemēram, ir saņēmušas vairākas zemnieku saimniecības Vecumnieku pagastā, informē pašvaldības lauku attīstības speciāliste Anita Smilškalne.Zemnieku saimniecība «Mazaustras» naudu izmantos lopkopības pilnveidošanā. Pašlaik noslēgumam tuvojas šķidro kūtsmēslu krātuves būvniecība. Objekta celtniecībai ir ņemts kredīts. Arī zemnieku saimniecība «Robežnieki» saņēmusi vienotā platības maksājuma avansu, tas ir, 50 procentu no visas summas. A. Smilškalne piebilst, ka Vecumnieku pagasta lauksaimnieku kontus decembrī papildinās maksājumi, ko papildus piešķir zemnieku saimniecībām, kas atrodas lauksaimniecībai mazāk labvēlīgā apvidū, kāds ir Vecumnieku pagasts.  Lauku atbalsta dienests (LAD) sāka vienotā platību maksājuma avansa izmaksu 50 procentu apmērā par 2008. gada sezonā iesniegtajiem atbalsta pieteikumiem 27. oktobrī. Tas tika darīts, ņemot vērā Eiropas Komisijas lēmumu un Zemkopības ministrijas saskaņojumu. Šādu informāciju «Bauskas Dzīvei» sniedz LAD ES tiešo maksājumu departaments un precizē, ka šī maksājuma pilna atbalsta likme 2008. gadā ir 33,52 Ls/ha.Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Tādējādi pieteikumu apmaksas laiku ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek konstatētas neprecizitātes, to atrisināšana. Lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu lauksaimnieki saņems pa pastu pēc tam, kad par iesniegumiem tiks veikts atbalsta gala aprēķins, ņemot vērā visas veiktās pārbaudes un arī pārkāpumus, ja tādi ir konstatēti. Uzziņai 2008. gada pieteikumu sezonā Latvijā tika iesniegti 71 411 vienotā platības maksājumu atbalsta pieteikumi. Kopējā deklarētā platība - 1 566 048 ha, kas par sešiem procentiem pārsniedz kopējo attaisnotās platības apmēru. Gala atbalsts par platībām par 2008. gada sezonā iesniegtiem atbalsta pieteikumiem ir jāizmaksā līdz 2009. gada 30. jūnijam.  ES normatīvie akti paredz, ka atbalsta likmes gala apmērs var tikt proporcionāli samazināts, ja pēc visu administratīvo pārbaužu veikšanas konstatē kopējās attaisnotās platības pārsniegumu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas