Sapulce Ceraukstes pagastā – par plānu Bauskai pievienot Janeikas un daļu Mūsas ciema 27

Bauskas novadā trešdien, 30. oktobrī, sākās publiskās apspriešanas sanāksmes par Bauskas novada jaunā teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu. Svarīgākās diskusijas – par pilsētai tuvējo ciemu pievienošanu Bauskai.

Ceraukstes pagastā uz sarunu ar pašvaldības un plānojuma izstrādātājas SIA «Reģionālie projekti» pārstāvjiem trešdien ļaudis bija aicināti tikties vietējā tautas namā.

Lai gan plānojuma projekts paredz būtiski mainīt Ceraukstes pagasta robežas, pievienojot pilsētai tagadējo Janeiku ciemu un daļu Mūsas ciema, uz sanāksmi bija ieradušies pārsteidzoši maz interesentu – 14 iedzīvotāji. Taču plānojumā paredzētās izmaiņas, ja tās tiks īstenotas, būs saistošas visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas darbojas attiecīgajās teritorijās.

Plānojuma izstrādātāja pārstāve Santa Pētersone izskaidroja teritorijas robežu maiņu pamatotību no plānošanas viedokļa, kā arī to saskaņošanu ar dzelzceļa un pilsētas apvedceļa būvēšanu nākotnē. Viņa pastāstīja, ko nozīmē plānā iezīmēto teritoriju izmantošanas funkcionālie zonējumi, par ko klātesošajiem bija konkrēti jautājumi.

Pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Janševskis ierosināja izvērtēt, vai nepieciešams teritoriju, kur pašlaik ir kādi desmit oši, kas faktiski iet bojā, plānot kā parka teritoriju, kas paredz tai īpašus izmantošanas nosacījumus un ierobežojumus. S. Pētersone paskaidroja, ka pašvaldības ziņā ir mainīt kādas teritorijas statusu un līdz ar to arī šajā plānojuma projektā. Viņa uzsvēra, ka šādi priekšlikumi ir ļoti noderīgi dokumenta 1. redakcijas apspriešanas procesā, lai veiktu atbilstošas izmaiņas.

Pēc speciālistes lietišķā stāstījuma par robežu plānojuma izmaiņu pamatotību izskanēja visai emocionālas replikas un jautājumi no zāles; daļai no tiem bija arī praktisks pamatojums. Galvenās bažas raisīja pārmaiņas nodokļos, kā mainīsies nekustamā īpašuma nodoklis atkarībā no zemes kadastrālās vērtības maiņas. Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks atbildēja, ka jau šobrīd Mūsas ciemā iedzīvotāji maksā lielāku nodokli nekā tie, kas dzīvo Bauskā, jo kadastrālo vērtību ietekmē tirgus vērtība. Viņš īpaši uzsvēra, ka pašlaik par plānojuma dokumentu tikai diskutējam, un sacīja: «Kā jūs lemsit, tā būs».

Sapulces pagastos turpinās vēl 1.novembrī, kā arī jaunnedēļ – 5. novembrī, bet 6. novembrī tā notiks Bauskā, novada domes administrācijas ēkā, plkst. 18.

 
Plānotāju prognozētais

Stiprās puses un iespējas
Jau pašlaik ciemi ir saplūduši ar pilsētu, ir vienota infrastruktūra.
Lielāks iedzīvotāju skaits – lielākas iespējas piesaistīt fondu līdzekļus.
Tiek izpildīts kritērijs «Rail Baltika» stacijai Bauskā – 10 000 iedzīvotāju pilsētā.
Iespēja teritoriju sadalīt mazākās zemes vienībās.
Vieglāk piesaistīt investīcijas.
Vieglāk pieejami banku kredīti uzņēmējiem pilsētā.


Vājās puses un draudi

Paredz plānotāji:

Nepieciešami administratīvās struktūras pārkārtojumi.
Iedzīvotāju emocionālā piesaiste savam ciemam, lauku izjūta.
Pilsētas un pagastu robežu maiņu nevar noteikt tikai ar plānojuma maiņu, pašvaldībai jāveic īpaša procedūra saskaņā ar valstī noteikto kārtību.
Iespējams īpašuma nodokļa pieaugums.
Zaudēti Lauku atbalsta dienesta maksājumi.
Papildus tam sapulces dalībnieki minēja vēl citus zaudējumus:
Būtiski sadārdzināsies pakalpojumi, ko pagastā sniedz bāriņtiesa, bet pilsētā veic notārs.
Cilvēciskas attieksmes trūkums, kārtojot formalitātes pilsētas iestādēs, salīdzinot ar pagasta pārvaldi.
«Vienkāršam cilvēkam vienkārši nav ticības, ka būs labāk».

Pievieno komentāru

Komentāri 27

vērotājs

Atkal piemin apvedceļu un tā jau gadus 20 (šoreiz ne pirms vēlēšanām, dīvaini); uz «Rail Baltika» staciju no Bauskas čāposim ar kājām?

pirms gada, 2019.10.31 15:12

_Vārds

Aizmirsti tak par staciju, projektā tās nav!!!

pirms gada, 2019.10.31 16:11

darītājs

Uz staciju ar prieku sirdī čāposim ar kājām. Aktīvākie jozīs sīkā riksī, pārējie, bruņojušies ar slēpju nūjām, pievilksies no pa..(sorry, no aizmugures). Un nebūs jāmaksā pa fitnesiem...

pirms gada, 2019.11.02 15:29

Par LAD maksājumiem

Pievienojot teritorijas pilsētai Lauku atbalsta dienesta (LAD) maksājumi netiek zaudēti. Lai saņemtu LAD maksājumus nepieciešams, lai VZD NĪVKIS datu bāzē zemes vienības eksplikācijā būtu lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ). Arī pašlaik pilsētas un ciemu teritorijās LIZ iekļautas lauku bloku kartēs un zemes īpašnieki vai izmantotāji saņem LAD maksājumus. Informācijai skat. https://karte.lad.gov.lv/

pirms gada, 2019.10.31 15:29

Sliede

Bet tik burvīgi skan - "Tiek izpildīts kritērijs «Rail Baltika» stacijai Bauskā – 10 000 iedzīvotāju pilsētā."
Tas taču nekas, ka plānā nav un plānu jau vairs neviens nemainīs!

Un punkti par vieglāku investīciju piesaisti un bankas kredītiem.. Kā tieši šī apvienošanās to ietekmēs? Neredzu nekādu saistību.

pirms gada, 2019.10.31 16:17

Gulsnis

Starpvalstu ātrvilciena plānā tiešām stacija Bauskā nav paredzēta, bet pastāv reāla iespēja pa tām pašām sliedēm starp visai retajiem ātrvilcieniem palaist vietējās satiksmes sastāvus, un tādā gadījumā Bauskas stacija var būt reāla.

pirms gada, 2019.10.31 18:50

Sliede

Kas tur reāls? Kurš tur laistu vietējos sastāvus? LDz?.... Šis maršruts absolūti neatmaksātos, turklāt ņemot vērā, kur plānotas sliedes, stacija būtu pārāk tālu, lai cilvēks parastais vilktos uz turieni un pēc tam vēl brauktu ar parasto (ne ātro) vilcienu.

pirms gada, 2019.11.01 09:18

Gulsnis

Ne jau visi pie Bauskas autoostas dzīvo, bet tomēr izmanto autobusus, lai aizbrauktu uz Rīgu. Tāpat būs ar dzelzceļa staciju. Ar elektrovilcienu Rīgā nokļūs ātrāk, nekā ar autobusu, vismaz Pierīgas un Iecavas sastrēgumi netraucēs.
Nevajadzētu aizmirst arī to, ka šāda stacija būtu lietderīga arī uzņēmējiem un zemniekiem, kaut vai izaudzēto graudu eksportam.

pirms gada, 2019.11.01 13:37

0-0

Es uz Rīgu ar sabiedrisko braukāju jau padsmit gadus un, protams, ka vilcienu satiksme ir nesalīdzināmi ērtāka un prognozējamāka. Stacijai Bauskā jābūt, pats par sevi saprotams, ne jau, lai te pieturētu ātrvilciens. Ja pašvaldība palaidīs garām šo iespēju, tad tā būs lielākā muļķība, pat Slaktera Nasing spešal aizmirsīsies pret šo stulbumu!

pirms gada, 2019.11.01 14:08

Sliede

Argumenti ļoti labi, saprotu jūsu viedokli, bet man galīgi nav ticības, ka ne RB ietvaros (jo vietējās nozīmes staciju jau par RB naudu necels) kaut ko izdarīs, jo skaties uz šo kā gribi, šaubos, ka šis "projekts" pat pašā optimistiskākajā aprēķinā atmaksātos pietiekami ātri, lai būtu izdevīgs jebkurai no iesaistītajām pusēm (pašvaldība, LDz utt).

pirms gada, 2019.11.04 10:58

to gulsnis

Kurā vietā tad tu ceri Bauskā to staciju būvēt, cik daudz no Bauskas tad ceri nojaukt, jo iespiest sliedes un staciju starp jau esošajām mājām Bauskā var izdomāt tikai nu galīgs dīvainītis. Un stacija jau uz esošām sliedēm kilometriem no Bauskas nu nu, kam tad to vajadzēs?

pirms gada, 2019.11.05 22:48

Visās pilsētas iestādēs strādā vecas, resnas lauku bābas, mums nevajag uztraukties par cilvēciskas attieksmes trūkumu.

pirms gada, 2019.10.31 16:32

hmm

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks atbildēja, ka pašlaik Mūsas ciemā ir lielāka zemes kadastrālā vērtība nekā Bauskā ..... muļķības!

pirms gada, 2019.10.31 17:09

mmhm

Pamatosi savu kleksi ar cipariem?

pirms gada, 2019.11.01 09:20

Nav divu domu

Novada vadībai ir jācīnās un jāpanāk ,lai stacija pie Bauskas būtu.

pirms gada, 2019.10.31 20:06

nu ja

Pleš. tu? Labāk uzraksti, ko šajā virzienā esi panācis Saeimā, bet izskatās tukšpadsmit taviem balsotājiem

pirms gada, 2019.11.02 13:01

Nu ne

Man patīk "Nav divu domu" formulējums - "pie Bauskas".

pirms gada, 2019.11.04 13:50

Tante

Jocīgi uzrakstīts teksts -ir sevišķi,pēdējā sadaļā-“vājā puse un draudi-iedzīvotāju emocionāla piesaiste savam ciemam,lauku izjūta”. Apžēliņ ,tas ir drauds vai vājā puse??? Pilnīgi otrādi -tas ir lokālpatriotisms un piederība savai dzimtajai pusei. Un par šādu pētījumu atkal tiek izmesta nauda?

pirms gada, 2019.10.31 20:22

Tantei

Vai tik tas atkal nav attīstības Tiones kārtējais par iedzīvotāju naudu pasūtītais šedervs

pirms gada, 2019.10.31 20:59

Hmm

Rail Baltic nebus --- eiropa atteicas dot naudinu jo visu izzog

pirms gada, 2019.11.01 13:38

Ķirbis

Cik jābūt ''tupam'',lai domātu par staciju Bauskā.

pirms gada, 2019.11.01 15:19

Arbūzs

A pokotatsa?

pirms gada, 2019.11.01 15:59

ēzeļiem

cik garām ausīm un kaklam jābūt, lai domes vajadzību apmierināšanai parādītas svešais burkāns dažam labam jau izraisītu salduma sajūtu mutē

pirms gada, 2019.11.01 17:39

Codietis

Uztaisīja sapulci dzīvoklī, ko sauc par bibliotēku! Vai tad varēja ko dzirdēt un pateikt!! Ja negribēja runāt ar tautu, tad varēja uzreiz pagalmā tumsā parunāt!

pirms gada, 2019.11.01 20:35

Tante Bauskā

Paldies, ka vienmēr piesauc TANTI BAUSKĀ, es par neatkarīgu un brīvu Bausku! Tu tikai skudru nenomin, kas baļķi velk .........................Lai visās mājās dzelteni aizskari!

pirms gada, 2019.11.01 21:04

aizSkars

Aha, mājās aizskari un ausīs auzskari, ne?

pirms gada, 2019.11.04 11:01

Vietējās ziņas