Sašūpo vietējos amatkrēslus 5

Bauskas rajona Padomes struktūrvienību un iestāžu strādājošo darba vietas saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu ietekmēs vairāki aspekti, teic rajona pašvaldības izpilddirektore Dagnija Ludrika. Vai jaunveidojamo (Bauskas, Vecumnieku un Rundāles) un jau esošā Iecavas novada dome sadarbosies vairāku funkciju realizācijā? Proti, vai izšķirsies veidot kopīgas iestādes, piemēram, Bērnu un jaunatnes sporta skolu, bērnunamu patversmi «Annele», Tūrisma informācijas centru un citus?Vai nolems radīt starpnovadu institūciju, kura sniegtu, piemēram, Būvvaldes, Izglītības pārvaldes, Pašvaldību IT Kompetences centra un Sporta nodaļas pakalpojumus, kā arī kārtotu kopīgo iestāžu grāmatvedību? Šāds modelis ir pašlaik rajona pašvaldībā. Tas ekonomiski būtu visizdevīgākais, saka izpilddirektore. Ņemot vērā pašreizējo valsts ekonomisko situāciju, novadu domes būs ieinteresētas vairāku funkciju realizāciju finansēt kopīgi, uzskata Ceraukstes pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Feldmanis. Pēc pašvaldību vēlēšanām šīgada 6. jūnijā jaunievēlētie deputāti uz pirmo sēdi sanāks un priekšsēdētāju no sava vidus izraudzīsies 1. jūlijā. Jautājums par kopīgām novadu iestādēm varētu tikt atrisināts tikai nākamo mēnešu laikā pēc vēlēšanām.Kā zināms, Bērnu un jauniešu centru, kā arī tā zemi un ēku RP nodos Bauskas novadam. Rajona pašvaldības Ekonomikas un finanšu nodaļas darbiniece, kura līdz šim apkalpoja minēto iestādi, varētu turpināt darbu kā tās grāmatvede, pieļauj D. Ludrika. RP strādājošo darba vietas ietekmēs Bauskas novada jaunveidojamās pašvaldības izvēle, pilnveidojot administrāciju. RP Attīstības un plānošanas nodaļa un Ekonomikas un finanšu nodaļa, kas atrodas rajona pašvaldības pārvaldes pakļautībā, izbeigs darbību. Tās nonāks par reorganizācijas plāna izpildi atbildīgā novada pārziņā, kas saskaņā ar reorganizācijas dokumentu ir Bauskas novada Dome. Tā lems, ar kuriem speciālistiem turpināt darba attiecības.  «Tā kā Bauskas novadā būs aptuveni 28 000 iedzīvotāju, jaunveidojamai varai, iespējams, papildus būs vajadzīgi kvalificēti speciālisti,» tā izpilddirektore.  «Bauskas novada Domes struktūra noteikti izskatīsies citādāka nekā pašlaik Bauskas pilsētas Dome vai Ceraukstes pagasta padome. Gribam sagaidīt Satversmes tiesas lēmumu, lai būtu pilnīga skaidrība. Pēc tam nāksim visas deviņas, septiņas vai cita skaita pašvaldības kopā un lemsim par struktūru, amatiem un darbiniekiem. Izrunāsim arī to, kuri cilvēki varētu zaudēt darbu. Par pamatu ņemsim jau izstrādāto Bauskas novada izveides plānu trim vietējām varām (Bauskas pilsētas, Brunavas un Ceraukstes),» teic J. Feldmanis. Viņaprāt, RP speciālistiem atradīsies darbs jaunveidojamā Bauskas novada Domē. Neesot jau svarīgas šodien personīgas ambīcijas. Ja rajona pašvaldības speciālists ir spējīgāks par citu vietvaru darbiniekiem, tad amats jāpiedāvājot viņam.  Ceraukstietim piekrīt Bauskas pilsētas Domes deputāte Māra Bite: «Rajona Padomes speciālistiem noteikti varētu atrasties vieta jaunveidojamā Bauskas novada Domē. Sen jau vajadzēja nākt kopā domāt, nevis gaidīt 6. jūniju. Visi zinām vecu veco patiesību, ka jāsēžas pie viena galda un jāizrunā visas lietas. Esmu dzirdējusi, ka darbiniekiem sakot, ka viņi zaudēšot darbu. Tas rada nepatiku un haosu.» Protams, «šūpošanās» laikos nekad nav viegli, piebilst J. Feldmanis. Kā jau iepriekš aprakstīts, pašlaik katram RP darbiniekam nodarbinātības termiņš ir citāds. Daļa pašreizējo RP strādājošo zaudēs darbu. Atbilstīgi spēkā esošam Darba likumam, par reorganizāciju atbildīgā pašvaldība - Bauskas novada Dome - izmaksās viņiem no rajona pašvaldības budžeta atbrīvošanas pabalstu, ņemot vērā iestādē nostrādāto laiku. Proti, līdz piecu gadu darba stāžam pabalsts ir vienas vidējās mēneša algas apmērā, no pieciem līdz desmit - divu vidējo mēneša algu apjomā utt. Ja darba stāžs ir vairāk nekā 20 gadu, tad jāizsniedz atbrīvošanas pabalstu - četras vidējās mēnešalgas. «Mums ir vairāki tādi darbinieki. Es ceru, ka viņi turpinās strādāt. Lielākai daļai darba stāžs ir līdz desmit gadiem,» saka D. Ludrika. Pašlaik ir sperts pirmais solis - pērn, 23. decembrī, apstiprināts rajona pašvaldības reorganizācijas plāns. Lemjošā daļa aizsūtīta izskatīšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Iespējams, ministrija dos norādījumus grozījumiem lemjošā daļā. «Tad rajona Padomes reorganizācijas komisija un rajona Padome skatīs un lems par tiem,» teic izpilddirektore. Dokumenta galīgā redakcija vēl var mainīties. Proti, lēmuma daļu par rajona pašvaldības iestāžu un īpašumu nodošanu novadiem var grozīt līdz šīgada 1. jūnijam.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas