Satversmes tiesa ierosina lietu

Satversmes tiesa izskatījusi Bauskas novadā iekļauto piecu pašvaldību prasības pieteikumu un pieņēmusi lēmumu ierosināt lietu.Tiesa aicinās Ministru kabinetu iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu, valdībai tas jāpaveic līdz šīgada 11. augustam. Tā informē Satversmes tiesas kancelejas vadītāja Gunta Barkāne.Codes, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagasta padome apstrīd valdības 2007. gada 4. septembrī pieņemto noteikumu par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta 3. un 6. daļai un 5. pantam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.' panta 1. un 4. daļai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas