Saulainē atbrīvojas no liekā

Salīdzinot ar pagājušā mācību gada sākumu, jaunu audzēkņu skaits Saulaines profesionālajā vidusskolā ir mazāks, informē lietvede mācību darbā Santa Dzene. Joprojām iecienītākā ir autotransporta programma, kurā četru gadu laikā jaunieši apgūst automehāniķa arodu. Tajā šogad uzņemti 26 audzēkņi (pērn 30). Viesnīcu pakalpojumus mācīsies sniegt 23 audzēkņi (pērn 30). Šogad šajā programmā bijis otrais izlaidums, amata prasmi ieguvuši 13 jauniešu. Lauksaimniecības programmā uzņemti tikai desmit (pērn 25), ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu sāks izzināt 15 (pērn 25) audzēkņi, kuri vispārizglītojošos priekšmetus apgūs kopā, stāsta Santa Dzene. Pagaidām vien seši jaunieši iestājušies, lai mācītos par pavāra palīgu, vēl desmit vietas ir brīvas, turklāt šo arodu var sākt apgūt jau pēc 7. klases beigšanas, aicina Jānis Beķeris, profesionālās vidusskolas direktors. Sekmīgi mācoties, Saulaines audzēkņi var saņemt gan parasto, gan Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju.Joprojām vairāki jaunieši mācības nebeidz, jo apmēram no 3. kursa dodas strādāt uz citām Eiropas valstīm, atzīst Jānis Beķeris. Šogad Latvijas profesionālajās vidusskolās vissliktāk veikusies jauno audzēkņu komplektēšana būvniecības un lauksaimniecības specialitātēs. Vairāk jauniešus interesē autotransporta programma un viesmīlības nozares profesijas, kā arī datorzinības, ko Saulainē gan nemāca. Tādas ziņas Jānis Beķeris guvis, 24. augustā tiekoties ar citu šī profila mācību iestāžu vadītājiem. Saulaines profesionālā vidusskola šo mācību gadu sāk ar jauniem logiem un daļēji sastatņu iekļauta. Divu vērienīgu projektu realizācija turpināsies arī mācību procesa laikā un to netraucēs, stāsta saimnieciskās daļas vadītājs Didzis Bonāts. Remonts pamudinājis atbrīvoties no liekā. Bibliotēkā, skolotāju kabinetos no plauktiem un atvilktnēm tiek izvākti novecojušie mācību materiāli, nevajadzīgie papīri. Tos nodod pārstrādei SIA «Papīrfabrika Līgatne», kurp jau aizvestas gandrīz trīs tonnas papīra. Par katru tonnu makulatūras uzņēmums pretī dod piecus kilogramus zīmējamā papīra vai kopēšanai noderīgu lokšņu, stāsta Didzis Bonāts.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas