Skaistkalnē apstiprina izvēlētos ceļu posmus

Vecumnieku novada amatpersonas 9. decembrī ar Skaistkalnes un Kurmenes uzņēmējiem apsprieda plānoto grantsceļu pārbūvi par Eiropas fondu granta līdzekļiem.

Diskusijas par Lauku attīstības programmā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» 2014. – 2020. gadā piešķirtā grantsceļu pārbūves atbalsta izmantošanu novadā notiek vairākus mēnešus.

Uz tikšanos Skaistkalnes tautas namā ieradās divi Kurmenes pagasta un pieci Skaistkalnes pagasta zemnieki un uzņēmēji. Vecumnieku novada attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dace Šileika informēja par iepriekšējās tikšanās reizēs ar novada iedzīvotājiem izvēlētajiem brauktuvju posmiem.

Skaistkalnē piedāvāja pārbūvēt ceļa posmu Mēmele–Kalnakrogs 4,3 km garumā. Kurmenē iecerēts sakārtot divus posmus – Zvirgzdi–Sietiņi 1 km garumā un Spodras–Krieviņi 1,5 km garumā. Balsojumā sanākušie apstiprināja ieteiktos ceļu posmus.

Kopumā atvēlētais finansējums grantsceļu sakārtošanai Vecumnieku novadam ir 1,2 miljoni eiro. Pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš atzina, ka Skaistkalnes pagasta ceļa pārbūve ir plānota pirmā un pēc tam domās par citiem ceļu posmiem.

Ceturtdien, 10. decembrī, uz tikšanos Bārbeles tautas namā aicināti Bārbeles, Stelpes un Valles pagasta uzņēmēji. 14. decembrī ceļu pārbūvi apspriedīs Vecumnieku tautas namā.

Vairāk lasiet «Bauskas Dzīves» drukātajā versijā nākamnedēļ.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas