Skaistkalnes vidusskola izpildījusi valsts dienesta dotos uzdevumus 4

Izglītības kvalitātes valsts dienests, veicot pēcpārbaudi un izvērtējot Vecumnieku novada Skaistkalnes vidusskolas direktores Svetlanas Vāvernieces sniegto informāciju par pārbaudes aktā uzdoto uzdevumu izpildi, secinājis – vidusskola ir veikusi atbilstīgās darbības un izpildījusi dotos uzdevumus.

«Bauskas Dzīve» jau vēstījusi, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) jūlijā, pamatojoties uz saņemto sūdzību, veica pārbaudi Skaistkalnes vidusskolā. Kontroles mērķis bija izvērtēt iesniegumā ietverto informāciju, kā arī vidusskolas darbības atbilstību gan Izglītības likuma, gan citu normatīvo dokumentu noteiktajam regulējumam. Tika konstatētas nelielas nepilnības gan direktores izdoto rīkojumu datumos un dokumentu noformēšanā, gan zīmoga lietošanā. Atklāti trūkumi saistībā ar eksāmenu organizāciju; pārbaudīti eksāmenu rezultāti un mācību gadā saņemtais vērtējums. IKVD Skaistkalnes vidusskolai bija devis četrus konkrētus uzdevumus, kas jāizpilda līdz 23. augustam.

«Skaistkalnes vidusskola Izglītības kvalitātes valsts dienestam ir sniegusi informāciju, kāda bijusi rīcība, lai nodrošinātu pārbaudes aktā minēto norādījumu izpildi. Pedagoģiskās padomes sēdē pedagogi ir informēti par kvalitātes dienesta pārbaudes rezultātiem. No eksāmenu vadītājiem saņemti paskaidrojumi par matemātikas eksāmena norisi. Aktualizēta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pedagogu darbībā, tāpat arī pedagogiem noteikts skolēnu mācību sasniegumu ikdienas vērtēšanā ievērot principu «vērtējam par labu izglītojamajam». Pedagogu kolektīvam, īpaši matemātikas metodiskajai komisijai, noteikts pārrunāt vērtēšanas metodiku, lai nodrošinātu matemātikas satura pilnvērtīgu apguvi.

Rakstveida atbildē minēts, ka matemātikas skolotājam izteikts aizrādījums par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības neievērošanu, kā arī noteikta viņa darba uzraudzība. Vidusskola apņēmusies turpmākajā darbībā nodrošināt valsts pārbaudījumu norises kārtībā ietverto regulējumu un vidusskolas zīmoga nospiedumā lietot Vecumnieku novada ģerboni,» teikts IKVD vecākās ekspertes Janas Veinbergas sagatavotajā skaidrojumā laikrakstam «Bauskas Dzīve».

IKVD informē, ka kvalitātes dienesta veiktās pārbaudes un pēcpārbaudes rezultāti tiks ņemti vērā vidusskolas kārtējās akreditācijas un vidusskolas direktores profesionālās darbības vērtēšanas laikā.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

loģika

Tātad- darīt var, bet par to ziņot nedrīkst?

pirms gada, 2019.09.28 22:06

varonim

Bet vajadzētu gan.

pirms gada, 2019.10.01 18:43

Vietējās ziņas