Skola izdod mūzikas albumu

Vecumnieku mūzikas un mākslas skola ir izdevusi skolēnu koklētāju ansambļa «Skandīne» disku. Dāvanā to saņems Zemgales reģiona mūzikas skolas, Bauskas rajona Padome un Vecumnieku pagasta padome, kas ir piedalījusies finansēšanā.Izglītības iestādes direktore Iveta Lavrinoviča informē, ka skola 2008. gadā izstrādāja projektu «Kokļu mūzikas tradīcijas un jaunrade Vecumniekos». Tas tika iesniegts Zemgales plānošanas reģiona izsludinātā konkursā un saņēma Kultūrkapitālfonda finansējumu 413 latu apmērā audioieraksta veikšanai un montāžai. Pārējo summu piešķīra Bauskas rajona Padome un Vecumnieku pašvaldība. Ieceres īstenošanai tik izmantoti arī Mūzikas un mākslas skolas budžeta līdzekļi. Skolotāja Kristīne Jeronoviča, kas skolā strādā kopš 1998. gada, Vecumniekos iedibināja kokles spēlēšanas tradīciju. Ne jau visās mūzikas skolās ir tik profesionāls ansamblis kā «Skandīne», ar ko izglītības iestāde lepojas. Audioierakstā piedalās arī meiteņu vokālais ansamblis «Lirium» diriģentes Lienes Batņas vadībā. Albumā iekļautas arī Vecumnieku pagastā pierakstītas tautasdziesmas, ko aranžējusi Kristīne Jeronoviča.Jaunā albuma vāka dizaina autors ir Vecumnieku mākslas un mūzikas skolas audzēknis Klāvs Reitmanis. Izglītības iestādē pagājušajā gadā tika izsludināts skiču konkurss. Vizuālās mākslas programmas audzēkņu dizaina idejas vērtēja žūrija un par labāko atzina Klāva darbu. Albums nav komerciāls projekts, bet gan skolas reprezentācijas materiāls. Aizvadītā gada nogalē diska prezentācija notika Vecumnieku pagasta tautas namā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas