Skolēni gūst informāciju par Eiropas Savienību

Eiropas dienā, 9. maijā, dažādi pasākumi notika rajona skolās. Savās bijušajās mācību iestādēs ieradās akcijas «Uz skolu!» dalībnieki.«Bauskas Dzīve» pabija pilsētas pamatskolā, kur ar 8. un 9. klases skolēniem tikās šīs skolas absolvents Viesturs Krievāns. Viņš tagad ir Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītājs.Skolēniem viņš stāstīja par Eiropas Savienības izveidošanas ideju, izskaidroja dažu ES institūciju darbību. Stāstot par labumiem, ko Latvija guvusi, iestājoties ES, V. Krievāns minēja struktūrfondu līdzekļu pieejamību, arī iespēju brīvi pārvietoties teju pa visu kontinentu.  9. klases skolniece Laima Skrūdere uzsāka diskusiju par ES lauksaimniecības politiku un dažu nozaru, tostarp cukurbiešu audzēšanas likvidēšanu Latvijā, arī par preču cenām un algām mūsu valstī un citviet Eiropā. Vēstures skolotājs Dainis Cipulis savukārt interesējās par eiro ieviešanas iespējām Latvijā. Te V. Krievāns ieteica uzaicināt uz skolu citu absolventu, pašreizējo finanšu ministru Ati Slakteri un izdiskutēt šo jautājumu ar viņu. Pēc tikšanās ar skolēniem «Bauskas Dzīve» V. Krievānam vaicāja par e-lietu sekretariāta darbu, tostarp arī par likumdošanas sakārtošanu attiecībā uz interneta medijiem. V. Krievāns atzina, ka virtuālajā vidē likumdošanas jomā ne viss vēl ir kārtībā. Taču darbs šajā virzienā notiks. Bauskas 1. vidusskolas politikas pulciņa audzēkņi kopā ar skolotāju Sarmīti Ābelnieci 8. maijā viesojās Jelgavas valsts ģimnāzijā. Ar šīs skolas politikas pulciņa dalībniekiem notika diskusijas par ES piedāvātajām iespējām, kā arī savulaik paustajiem solījumiem. Spriežot par ES politiku, jaunieši atzina, ka tajā ir arī daudz kas pozitīvs. «Skolēni sākumā izvirzīja vairākus negatīvus argumentus, taču beigās kopīgi secinājām, ka daudzas no šodienas Latvijas problēmām bez ES finansiālā atbalsta nebūtu iespējams atrisināt,» stāsta S. Ābelniece.  11. c klases audzēknis Atis Andiņš atzina, ka šāda viesošanās un domu apmaiņa ļauj citādāk palūkoties uz procesiem, par kuriem ir runāts mācību stundās: «Ir lietderīgi diskutēt par politikas jautājumiem arī ar citu skolu audzēkņiem.»

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas