Skolēni Latvijai dāvina krāsainus sveicienus

Kopš pirmdienas, 10. novembra, Uzvaras vidusskolas vestibilā katra ienācēja uzmanību piesaista ar aizdegtām svecēm izlikta Latvijas kontūra. 11. novembrī, Lāčplēša dienā, skolas saime pulcējās, lai iepazītos ar katras klases audzēkņu sagatavotiem sveicieniem savai valstij. Bērnu veidotie plakāti, zīmējumi, gleznojumi visu novembri greznos otrā stāva vestibilu. Attēlu kolāžu veidojuši 12.a klases puiši, izmantojot Latvijas kontūru un dabasskatus, rāda audzēknis Jānis Vasariņš. Sveicienam un atbalstam sakļautas rokas valsts karoga krāsās - tādus simbolus izvēlējusies 9.a klase.  Skolniece Anete Brazauska stāsta, ka mājās ar vecākiem ir pārrunātas Latvijas likteņgaitas. «Mūsu ģimenei tuvs cilvēks Jānis Stankevičs pārcietis izsūtījumu. Kad biju maza, viņš mani auklēja. Manuprāt, atzīmējot valsts lielo jubileju, jāpiemin, kā Latvijai neatkarība ir nākusi, cik daudz ir pārcietuši cilvēki, arī tagad daudziem neklājas viegli,» stāsta Anete. Pašsagatavotos apsveikumus skolēni pauda dažādi - tika skandētas tautasdziesmas, pazīstamu dzejnieku vārsmas, 7. klases skolniece Signe Leimonte runāja pašas uzrakstītu dzejoli Latvijai. Piemēram, 6. klasē katrs gribējis pielikt savu roku, gatavojot apsveikuma plakātu. Tiešā veidā ar savu idejas izpildījumu citiem pogas izgriezuši 9.b klases skolēni. Viņi krāsainu Latvijas atveidu, katram novadam piemeklējot atbilstīgu toni, izveidojuši valsts karti, visu nolīmējot ar pogām. Pavisam to ir savākts ap diviem tūkstošiem, atklāj skolnieks Edijs Skuja. Klases audzinātāja Valda Bičkova atzīst, ka ideja aizgūta no populārā festivāla «Bildes», kura dalībnieki vienu gadu instalācijas veidojuši no pogām.  Darbu skolēni veikuši ļoti azartiski, apstaigāti pat kaimiņi, un nav brīnums, ka mājās dažam apģērba gabals skapī karājas bez pogām... Vienīgi valsts kontūras iezīmēšanai pogas specifiskajā Latvijas karoga sarkanajā krāsā pirktas. Ar savu veikumu, ko citi apbrīnoja, autori apmierināti, un, jau skanot zvanam uz stundu, devītklasnieki steidzās nofotografēties pie sava darba.Otrdien Uzvaras vidusskolas audzēkņu komandas piedalījās tradicionālajā Lāčplēša dienas orientēšanās skrējienā, atpazīstot vietas un objektus pagasta teritorijā. Uzdevumu sagatavojis skolēnu parlaments, stāsta direktores vietniece Ilze Ērgle. Šajās dienās Uzvaras vidusskolā gan skolēni, gan Gailīšu pagasta iedzīvotāji var noskatīties arī mākslas filmu «Rīgas sargi», piebilst direktore Ērika Jansone.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas