Skolēni sarīkojumā iedzīvina dzejas tēlus 2

Dzejnieka Viļa Plūdoņa 135. dzimšanas dienas atceres sarīkojums, ko bija sagatavojuši rajona astoņu skolu audzēkņi, 9. martā notika Ceraukstes pagasta tautas namā. Tematiskās pēcpusdienas iniciatore un vadītāja bija latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Vija Cerusa. Pirmo rīta sveicienu dzejniekam uz viņa atdusas vietu «Lejenieku» kapsētā aiznesa Griķu pamatskolas audzēkņi un skolotāja Ināra Dimante. «Tik agrā stundā kapus apmeklējām pirmo reizi. Mums bija līdzi pūpolīši un svecītes. Tās iededzām un nolikām uz dzejnieka un viņa tuvinieku kopiņām. Izskatījās ļoti skaisti. Vizuālās mākslas stundās, ko vada Olita Dzelzkalēja, mūsu skolas bērni zīmēja apsveikumus Vilim Plūdonim. Tautas namā var aplūkot kartīšu un Viļa Plūdoņa dēla Varimanta dāvāto grāmatu izstādi,» teic Laura Skodžus, Griķu pamatskolas 9. klases skolniece. Dzejnieka atceres pēcpusdienas noslēgumā viņa piedalījās pagasta folkloras kopas «Laukam pāri» sadziedāšanās un danču uzvedumā. Vilis Plūdons meitenei nav tikai vārds latviešu literatūras grāmatā, jo pērn vasaras brīvlaikā Laurai radās izdevība strādāt dzejnieka dzimtās mājas «Lejenieki» apkārtnes uzpošanā. Ar pūpolu klēpi un veltījumu dzejniekam svētkos bija ieradušies Jaunsaules pamatskolas audzēkņi Rihards Garlauskis un Signe Donska. Abi iejutās dzejoļa «Rūķīši un Mežavecis» personāžu tēlos. Signe sacīja: «Protams, mēs gribētu pūpolus pasniegt Plūdonim, ja vien viņš būtu mūsu vidū. Tā kā dzejnieka vairs nav, no Jaunsaules atvesto pušķi dāvāsim sievietei, kura runā (skolotājai Vijai Cerusai - A.U.).» Arī citu skolu pārstāvji bija sagatavojuši veltes un iestudējuši uzvedumus pēc Plūdoņa populārāko darbu motīviem. Dzirkstoša un atraktīva bija Griķu pamatskolas audzēkņu sagatavotā etīde. Klātesošos sveica Ceraukstes pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Feldmanis, aicinot bērnus izkopt savus talantus. Bauskas 1. vidusskolas 10. klases audzēknes Agnese Vanaga un Ieva Grigaļūne auditoriju iepazīstināja ar pašu veiktiem pētījumiem par Plūdoņa dzejas tēliem. Zālē negaidīti ieradās Vilim Plūdonim pārsteidzoši līdzīga persona ar salmu platmali, acenēm un pušķī sasietu kaklautu. Tā bija Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa: «Es vairākkārt esmu aicināta atveidot dzejnieka tēlu. Parasti tas notiek dažādos sarīkojumos «Lejeniekos». Mans tērps nav autentisks, bet brilles gan piederēja Plūdonim un tagad ir viņa muzejmājas eksponāts.» Sarīkojumā piemiņas veltes - grāmatzīmes - saņēma dalībskolu audzēkņi, kuriem ir labas un teicamas zināšanas latviešu valodā un literatūrā. Tautas nama vadītāja Inita Gilberte ciemiņus aicināja nobaudīt dažādu šķirņu ābolus, kas izauguši «Lejenieku» dārzā un glabāti dzejnieka mājas pagrabā.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

lasītāja

Brīnišķīgi, lai vairāk šādu pasākumu, varbūt tad ies mazumā pašlaik vērojamā parādība - rupjības aiz katra vārdas skolēnu sarunās, kas "no malas" izklausās pretīgi. Vārdu jēgu nesaprot, bet atkārto sadzīvē dzirdētos lamu vārdus.

pirms 12 gadiem, 2009.03.11 12:12

lasītāja

Brīnišķīgi, lai vairāk šādu pasākumu, varbūt tad ies mazumā pašlaik vērojamā parādība - rupjības aiz katra vārdas skolēnu sarunās, kas "no malas" izklausās pretīgi. Vārdu jēgu nesaprot, bet atkārto sadzīvē dzirdētos lamu vārdus.

pirms 12 gadiem, 2009.03.11 12:12

Vietējās ziņas