Skolēnos raisa interesi par dabu

Bauskas bērnu un jauniešu centra logos sasēdušās papīra pūces vakar, 15. martā, bija īpaši satrauktas. Uz tikšanos ar tām un skolēniem bija ieradies Latvijas Ornitologu biedrībasvaldes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.Bauskas bērnu un jauniešu centra speciāliste Veronika Puķe stāstīja, ka centrā šogad īstenotajās interešu izglītības programmās īpaši aktuāli ir vides izglītības pasākumi. Viens no tiem bija tikšanās ar ornitologu Viesturu Ķerus. Uz pasākumu bija ieradušies skolēni no Bērsteles, Ozolaines, arī Bauskas.Rundāles novada Bērsteles skolas 4. klases audzēknis Oskars Mihailovs pirms tikšanās ar ornitologu «Bauskas Dzīvei» stāstīja, ka pazīst daudzus putnus: «Ziemā uz barotavu lidoja zīlītes, dzeņi, ir redzēts daudz vārnu. Kuri ir gājputni, kādi tie izskatās, to īsti vēl nezinu. Ceru, ka man šodien to izskaidros.» Skolotāja Evrika Udalova piebilda, ka pirmie pavasara vēstneši Bērstelē ir manīti - debesis ar savām dziesmām pielējuši cīruļi. V. Ķerus skolēnus uzrunāja, aicinot pazīt populārākos gājputnus. Ieklausoties putnu balsīs, skolēni mācēja nosaukt ķīvīti, dzeguzi, daudziem zināma bija lakstīgalas dziedāšana. Skatoties attēlos, visi pazina stārķi, arī strazdu. Bērni bija pārsteigti par lakstīgalas necilo izskatu, salīdzinot to ar putna skaisto vīterošanu.«Ar lekciju «Putni un mēs» viesojos daudzās Latvijas skolās un jauniešu centros. Mans mērķis ir raisīt skolēnos interesi par zooloģiju, dabā notiekošajiem procesiem. Esmu novērojis, ka izpratne par putniem skolēniem ir, taču konkrētas zināšanas par gājputnu migrācijas ceļiem, to uzturēšanās vietām Latvijā varētu būt labākas,» atzina V. Ķerus. Ornitologs stāstīja, ka gājputni atgriežas Latvijā atbilstoši dabas norisēm. Cīruļi, ķīvītes, meža baloži, dzērves, meža strazdi, arī pa kādam stārķim jau ir atlidojuši uz Latviju. Iedzīvotājiem nevajadzētu satraukties, ja laukus un ceļus daudzviet vēl klāj sniegs. Ja mazie lidoņi jutīs, ka apstākļi dzīvei vēl nav īsti piemēroti, tie uz kādu laiku dosies nedaudz dienvidu virzienā. Stāstot par putnu pasauli Latvijā, V. Ķerus uzsvēra, ka tā mainās līdz ar laiku. Sugu daudzveidība, protams, saglabājas, taču ir arī pa kādam jaunumam. Nu jau vairāk nekā desmit gadu Latvijā acīmredzot uz palikšanu ir apmeties lielais baltais gārnis. Taču arvien retāk izdodas sastapt purvos mītošās baltirbes. Speciālists uzteic sabiedrības interesi par putniem, par ko liecina arvien populārākās gājputnu vērošanas akcijas. «Tomēr īsti ornitologi tajās piedalās reti. Viņi vislabāk putnus vēro vientulībā, to dabiskajā vidē,» tā V. Ķerus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas