Skolēnu projektiem būs Vecumnieku novada domes atbalsts

Vecumnieku novada dome ir izsludinājusi skolēnu projektu kārtējo konkursu, informē Dace Šileika, novada domes projektu vadītāja. Pieteikumu iesniegšana turpināsies līdz 15. aprīlim. Projektu konkursā var piedalīties Vecumnieku novada septiņu vispārizglītojošo skolu un Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Pieteikumus vērtēs komisija, labākajiem projektiem piešķirot finansējumu skolu, apkārtnes, kā arī apdzīvoto vietu infrastruktūras uzlabošanai. Vecumnieku novada skolēni jau ir iekārtojuši bērnu rotaļu laukumus, dabas takas, atpūtas vietas tūrisma objektos, kā arī veikuši citus sabiedriski nozīmīgus darbus. Projektu īstenošanā iesaistās arī skolēnu vecāki un vietējie uzņēmēji. Skaistkalnes, Vecumnieku un Misas vidusskolas direktori atzinīgi vērtē Vecumnieku novada domes iniciatīvu skolēnu līdzdalības, atbildības un lokālpatriotisma veicināšanā. Par projektu konkursu arī no skolēniem ir saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas