Sociālie darbinieki nav skaidrībā par nākotni 6

Pagastu apvienošanās novados ietekmēs un mainīs arī sociālo dienestu darbu. Īpaši tas attiecas uz topošo Bauskas novadu, kura ap 28 tūkstošu iedzīvotāju vidū ir ne mazums sociālā dienesta klientu. Pieaugot bezdarbnieku skaitam, palīdzību gada pirmajos mēnešos pašvaldības sociālajos dienestos meklē arvien vairāk cilvēku. «Pārsvarā tās ir neatliekamās vajadzības – brīvpusdienas skolēniem, kuras gan piešķiram tikai tiem, kuri ir Mežotnes pagasta mācību iestāžu audzēkņi. Cilvēki lūdz apkures pabalstus, naudu malkas iegādei,» stāsta Daina Jurēvica, Mežotnes pagasta padomes sociālā darbiniece.Viņa atzīst, ka topošā Bauskas novada sociālie darbinieki nav aicināti kopā, lai diskutētu, kā strādās turpmāk, kā organizēs darbu. Jāņem vērā, ka augošā bezdarba dēļ pašvaldības jau jūt līdzekļu trūkumu, tāpēc grūti plānot darbu tālāk par nākamo mēnesi. Turklāt nav arī, ko atbildēt cilvēkiem, kuri interesējas, kā būs turpmāk. Par to, kāda būs Īslīces pagasta sociālās aģentūras vieta Bauskas novadā, nav informēta aģentūras speciāliste Ināra Kričalo. Viņa atzīst, ka salīdzinājumā ar citiem gadiem vairāk cilvēku iesniedz dokumentus, lai saņemtu trūcīgas personas statusu un tam atbilstīgu palīdzību. Grūtāk ir strādāt ar riska ģimenēm, jo, zaudējot darbu un iztikas līdzekļus, cilvēki ir nomāktāki. Codes pagastā īpašu palīdzības lūdzēju pieplūdumu nav novērojusi sociālā dienesta vadītāja Janīna Millere. Daļa iedzīvotāju vēl turpina braukt uz darbu Rīgā, taču daudziem darba vietu vairs nav. No zemniekiem dzirdēts, ka tagad cilvēki piesakās uz jebkuru gadījuma darbu, lai tikai kaut ko nopelnītu.«Iedzīvotāju noskaņojumu nomācoši ietekmē sliktās ziņas plašsaziņas līdzekļos. Cilvēks dzird, ka cenas paaugstināsies par 20 – 30 procentiem, un krīt izmisumā, bet īstenībā tie ir daži vai desmit santīmu. Ļaudis šajā laikā grib vairāk ko labu uzzināt. Uz sociālo dienestu tagad mēdz nākt tikai gluži vienkārši parunāties, meklēt izskaidrojumu, mierinājumu, veicam sociālpsihologu funkcijas. Nevar norobežoties tikai ar pabalstu aprēķināšanu un izmaksu, jāatrod laiks arī sarunām,» stāsta Janīna Millere.Skaistkalnes pašvaldība janvāra sēdē nolēmusi, ka vairāk jāpalīdz ģimenēm, kurām ir trīs un vairāk bērnu. Pašvaldības sociālā darbiniece Dagmāra Strēle sazinājusies ar tām un aicinājusi pieteikties brīvpusdienām. No februāra tās piešķirtas 60 skolēniem Skaistkalnes vidusskolā un Jaunsaules pamatskolā. Taču vienlaikus no mācību iestādēm saņemti dati par audzēkņiem, kuri ir nesekmīgi sešos un vairāk mācību priekšmetos. Bāriņtiesai nāksies aicināt skolēnus ar vecākiem, lai skaidrotu, kas traucē mācīties. Par darbu jaunajā novadā, kurā iekļausies arī Valles un Kurmenes pagasts, Skaistkalne, Bārbele, Stelpe, jau domā Vecumnieku pagasta sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča. Mācoties maģistrantūrā, viņa cenšas izzināt, kādas ir mērķgrupas, kurām sociālā palīdzība jāparedz novada iedzīvotājiem. Viņa jau veido novada sociālā dienesta attīstības programmu. Par pieredzi kalpo 2007. gadā izstrādātais pagasta sociālā dienesta attīstības plāns. Tajā paredzētais soli pa solim īstenots. Tāpēc Ina Jankeviča ir pārliecināta, ka darbs ir jāplāno, nevis jāstrādā kā ugunsdzēsējiem. «Esmu gandarīta, ka pagasta skolās ir sociālie darbinieki, Vecumniekos savs kārtībnieks. Izveidota atbalsta grupa riska ģimenēm ar bērniem. Ciklā paredzētas desmit nodarbības reizi nedēļā. Savu tēmu gatavo dienesta speciālisti Jana Veide, Daina Caune, Renārs Sprancis, Rinalds Zandavs un es. Mums ir zināšanas un materiāli, ar ko dalīties. Ja nepieciešams, uz maiņām pieskatām mazuļus māmiņām, kurām uz nodarbību laiku tos nav, kur atstāt. Viņām piedalīšanās ir līdzdarbības pasākums, lai saņemtu citu pašvaldības palīdzību. Šādu atbalsta grupu veidosim arī Misā,» tā Ina Jankeviča. Vecumnieku novadā būs ap desmit tūkstoš iedzīvotāju, ar esošajās pašvaldībās strādājošajiem sociālajiem darbiniekiem uz 1000 iedzīvotājiem būs viens, lai saglabātos pieejamība. Atbilstīgi Iecavas novada sociālā dienesta struktūrai, nepieciešams arī lietvedis, spriež Ina Jankeviča.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas