Šodien beidzas termiņš pieteikumu iesniegšanai Hipotēku bankas projektu «Mēs paši» konkursam

Va/s «Latvijas Hipotēku un zemes banka» klientu klubs «Mēs paši» atgādina, ka šodien, 28.februārī, noslēdzas pieteikumu iesniegšana projektu konkursā Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, kā arī Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces un Jaunpils novada iedzīvotājiem. Šī projektu konkursa mērķis -, realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā. Šādu informāciju «Bauskas Dzīvei» sniedz Anita Šalme, Hipotēku bankas Korporatīvo attiecību daļas vadītāja. A. Šalme konkretizē, kādām jomām var tikt piešķirti projektu konkursa līdzekļi. Tās būtu: projekti, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu; kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos; kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildu sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām; kas paredz izglītošanu un mācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija. Tātad vēl šodien, 28.februārī, Hipotēku bankas Bauskas filiāles klientu apkalpošanas daļā tās vadītāja Māra Bite gaida projektu pieteikumus. Viņa atgādina, ka pērn klientu kluba «Mēs paši» projektu konkursā no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tika pieteikti 59 projekti, bet finansiāli atbalstīti un iedzīvotāju realizēti 12 projekti. Bauskas klientu klubā «Mēs paši», kas vērtē iesniegtos projektus, darbojas uzņēmēji, iestāžu vadītāji, visu četru mūspuses novadu domju priekšsēdētāji, Hipotēku bankas speciālisti.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas