Spodrības mēnesis beidzies, spodrināšana turpināsies

Pagājušajā nedēļā pielikts punkts Bauskas Domes izsludinātajam spodrības mēnesim, kura laikā pašvaldības institūcijas, uzņēmumi, kā arī privātīpašnieki centās ieviest tīrību savās teritorijās. Bauskas pilsētas Domes preses sekretāre Andra Matuļenko uzsver, ka spodrības mēnesī Bauskā (15. aprīlis - 15. maijs) ikvienam bija iespēja uzkopt savus pagalmus, mājvietas, piedaloties akcijās, vākt un nodot sadzīves, arī lielgabarīta, atkritumus, piedalīties vides sakopšanas talkās. «Spodrības mēneša mērķis ir sekmēt pilsētas teritorijas sakopšanu. Taču tas nenozīmē, ka ar šo aktivitāti viss beidzas. No pašvaldības puses sakopšanas process neapstāsies un turpināsies visu gadu. Arī privātīpašnieku teritorijas tiks apsekotas nepārtraukti, nesakopto īpašumu saimniekiem tiks izsūtīti brīdinājumi ar norādītu sakopšanas termiņu. Netiks aizmirsts arī par sakoptāko un pievilcīgāko īpašumu noteikšanu. Tradicionālais konkurss «Bauskas rota» šogad risināsies jūlija nogalē, bet rezultāti tiks apkopoti augusta otrajā pusē,» stāsta speciāliste. Bauskas pilsētas Domes kārtībnieks Aldonis Buls atklāj, ka līdz 15. maijam sastādīti 80 apsekošanas aktu par nesakoptām teritorijām, izsūtīti brīdinājumi ar norādi - sakārtot īpašumu: «Ja brīdinājums netiks ņemts vērā, tiks sastādīts administratīvais protokols, kuru izskatīs pašvaldības administratīvajā komisijā. Saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem, iespējams piemērot soda naudu līdz 30 latiem.»  Kārtībnieks uzskaita īpašumus, kuros pašreiz ir visnepievilcīgākais skats: Kalēju ielā 4a, Rūpniecības ielā 14, Ziedoņu ielā 1, 6b, 6c, 6a, 8c, 5. Tas pats esot arī Stacijas ielā, kur, saņēmuši zemes teritorijas īpašumā, saimnieki audzē krūmus un zāli (Stacijas ielā 3b, 3d, 14, 3a un 3f).

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas