Stelpes pagastā apstiprina teritoriālo plānojumu

Stelpes pagasta teritoriālais plānojums tika pieņemts 29. janvāra pagasta padomes sēdē turpretī teritoriālā plānojuma pāris nosacījumu izraisīja bezspēcīgu sašutumu. Stelpes pagasta teritoriālo plānojumu izstrādāja ainavu arhitekte Rita Beikmane. Īsā runā viņa pastāstīja, ka ir noticis 1. un 2. sabiedriskās apspriešanas posms, būtisku iebildumu nav un ar pagastu saistītās institūcijas ir informētas, negatīvu atzinumu nav devušas. Dažas iebildes tiks labotas nākotnē vai arī tika atspēkotas. Piemēram, pagasta teritorijā ir četri kultūras pieminekļi, visi tie ir arheoloģiskie, tāpēc speciālas aizsargjoslas netiks izstrādātas. Asas diskusijas izraisījās saistībā ar nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemi. Savulaik nelielas zemes platības bija iegādājies vai mantojis ne viens vien pagasta iedzīvotājs cerībā uzcelt sev vai bērniem māju. Tomēr zemesgabalu iekļaušana nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijā šādu iespēju ļoti apgrūtina vai padara neiespējamu.  Deputātu viedokļi bija asi. Edgars Ozoliņš uzsvēra, ka tas gluži vienkārši samazina šīs zemes cenu. Andrejs Rūtiņš-Rūtenbergs uzskata, ka šie noteikumi ir vērsti pret mazāk turīgajiem: «Bērni varbūt māju neuzcels, bet bagāti uzņēmumi ar savu naudu projektu realizēs.» Arī mobilo sakaru operators «Tele2» ir paredzējis celt bāzes staciju uz šīs zemes, kas vēl vairāk saasināja diskusijas. Stelpes pagasta padomes priekšsēdētājs Elmārs Jukonis aukstasinīgi konstatēja, ka šīs diskusijas diemžēl neko nevar mainīt, jo pagasts šīs zemes robežas teritoriālajā plānojumā var ietekmēt diezgan minimāli. Tādējādi plānojums tika apstiprināts pagastā un nosūtīts uz Zemgales plānošanas reģionu, kur to izvērtēs mēneša laikā.  Kopējais pagasta budžets, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, ir pieaudzis par 34% - no 365 998 latiem līdz 491 099 latiem. Lai arī pagājušā gada budžets no sākumā bija deficīta budžets, tomēr beigās gads tika noslēgts ar budžeta pārpalikumu. Skaidro Stelpes pagasta grāmatvede Anita Gerta: «Pieauga iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un gadu pabeidzām ar naudas atlikumu - 67 774 latiem. Lielākā daļa tiks izlietota jaunas automašīnas iegādei pagasta padomes darbinieku vajadzībām un autobusam Stelpei pamatskolai. Domājam pirkt bez līzinga, lai nav velti jāpārmaksā kredītprocenti.»Kopējie ieņēmumi ir paredzēti 424 825 lati, bet starpību starp izdevumiem segs pagājušajā gada pārpalikums. Budžeta līdzekļu pieaugums ir vērojams visās jomās. Skolas remonta darbiem un iestādes uzturēšanas pakalpojumiem ir piešķirti 15 tūkstoši latu, bet bibliotēkas budžets ir kāpis no 6578 latiem pagājušajā gadā uz 7244 latiem šogad. Bibliotēkas grāmatu iegādei ir paredzēti 600 latu, žurnāliem un preses izdevumiem - 450 latu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas