Svinēs Budbergas baznīcas dzimšanas dienu

Budbergas evaņģēliski luteriskā draudze laipni aicina visus svētdien, 10. maijā, piedalīties dievnama 150. dzimšanas dienas svinēšanā.

Sv. Pāvila baznīcu Budbergā sāka celt 1865. gada 9. maijā, par ko liecina saglabājusies piemiņas lapa, vēsta draudzes mācītājs Juris Morics. Dievnama 150. dzimšanas dienas svinības sāksies 10. maijā pulksten 14.30, dievkalpojuma sākums paredzēts pulksten 15.
Svinībās piedalīsies pūtēju orķestris «Skaistkalne» ar diriģentu Jāni Kalniņu, koris «Grenctāle» ar diriģentu Vitoldu Rijnieku un ērģelniece Ilona Birģele. Svētku dievkalpojumu vadīs Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers un draudzes mācītājs Juris Morics.

Pirmais dievkalpojums vēl nepabeigtajā baznīcā notika 1866. gadā, rāda vēsturiskie dokumenti. Dievnamu iesvētīja 1867. gada 31. augustā. To bija cēluši Budbergas apkaimes ļaudis, kam bija vajadzīga vieta lūgšanām un arī svarīgu lēmumu pieņemšanai, atgādina J. Morics.

«Pirms pusotra gada Budbergas draudze pašu kopīgiem spēkiem ar vācu mācītāja Dr. Bernharda Bonkhofa un vietējo ziedotāju atbalstu atjaunoja 1945. gadā izpostītās ērģeles, kuru skaņa atkal mūs iepriecina,» atgādina J. Morics, «vēl ir atlikuši darbi, lai sapostu mums svarīgo vietu un nodotu to nākamajām paaudzēm. Tagad mūsu turpmākais darbs ir atjaunot Otrajā pasaules karā nopostīto baznīcas torni.»

Draudze būs pateicīga par ziedojumiem baznīcas atjaunošanai un saka paldies visiem, kas jau palīdzējuši un vēlas redzēt skaisto Budbergas Sv. Pāvila baznīcu sākotnējā veidolā,» pauž mācītājs. Konts ziedojumiem «Swedbank», Nr. LV87HABA0551033856107.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas