Svitenē ar prieku iet vannā

Svitenes pagastā 2007. gada nogalē pabeigta ūdensvada sakārtošana. Līdz šim ūdensapgādei izmantots no pagasta centra attālu esošs artēziskais urbums. Tagad sakārtots Svitenes centrā esošs urbums. Atdzelžošanas iekārtas uzlabojušas dzeramā ūdens kvalitāti - krāsu, garšu, mazāk piemaisījumu. Vairāk nekā kilometra garumā ielikta jauna trase. Sviteniece Ilga Vaičūne priecājas un stāsta, ka viņas dzīvoklī trešajā stāvā vairs nav jāgaida nakts, lai mazgātos - spiediens ir normāls: «Agrāk rūsainajā ūdenī nepatika mazgāties, tagad to daru ar prieku!» Centralizētajai ūdensapgādei tagad pieslēgta arī Svitenes pamatskola, kas pirms tam izmantoja savu aku. Projekta realizācija ļāvusi ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināt 320 iedzīvotāju un mācību iestādes vajadzības.Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana Svitenē bija akūta, avārijas nebija retums, turklāt ūdens bija rūsains un ar sliktu garšu. Pagasta padome līgumu ar būvfirmu SIA «Kombi D» noslēdza augusta beigās, un darbs sākās septembrī un pabeigts 2007. gada beigās. Darbi bija apjomīgi, kopējās izmaksas sasniedza pāri par 79 tūkstošiem latu, tas ir vairāk, nekā bija plānots, atzīst pašvaldības vadītāja Genovefa Lapsa. Pirms būvdarbu sākšanas bija zināms, ka projektam piešķirts Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) dāvinājums 25 tūkstoši latu. Iepirkuma procesā kopīgās izmaksas pieauga, tāpēc LVAF piešķīra vēl 11 tūkstoš latu. Atlikusī summa ir Vides investīciju fonda aizdevums - 36 tūkstoši latu. Par tehniskā projekta izstrādi vairāk nekā četri tūkstoši latu samaksāts no Svitenes pagasta pašvaldības budžeta.Pašlaik tiek gatavots projekts attīrīšanas ietaišu ierīkošanai Svitenes centrā. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājaslapā www.lvif.gov.lv. Bez Vides aizsardzības fonda dāvinājumiem ir iespējams piesaistīt arī citu fondu finansējumu - lielāka apjoma projektiem, piemēram, ERAF līdzfinansējumu, atgādina Vides investīciju fonda projektu vadītāja Katrīna Vastlāve.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas