Teritorijas attīstību Vecumniekos plānos nākamgad

Vecumnieku novadam vēl nav izstrādāts teritoriālās attīstības plānojums, informē izpilddirektors Guntis Kalniņš.Valsts mērķdotācija plānojuma izstrādei tika piešķirta 40 pašvaldībām. To vidū Vecumnieku novads nebija iekļauts, tādēļ dokuments būs jāizstrādā par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Guntis Kalniņš teic, ka novada teritoriālās attīstības plāna veidošana tiks sākta 2012. gadā, jo šogad nepietika naudas. Patlaban Vecumnieku novadā ir spēkā pagastu iepriekš izstrādātie sešu pagastu teritoriju plānojumi.Teritoriālās attīstības dokumenti visos Latvijas novados ir jāizveido un jānodod sabiedriskajai apspriešanai līdz 2013. gada vidum.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas