Turpinās darbi pie piesārņojuma likvidēšanas Zemgalē

Valsts vides dienests (VVD) līdz 2020.gada 5.martam pagarinājis termiņu, kurā AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "Biolars"" jānovērš uzņēmumā atklātie pārkāpumi ražošanas atkritumu uzkrāšanā, informēja VVD sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča.
VVD var pagarināt pārkāpumu novēršanas termiņu līdz deviņiem mēnešiem, ja uzņēmums ir izstrādājis un iesniedzis akceptēšanai pasākumu plānu pārkāpumu novēršanai, pārkāpumus nav iespējams novērst ātrāk un piesārņojums nerada būtisku kaitējumu vai risku videi un cilvēku veselībai, skaidroja VVD pārstāve.

"Biolars" VVD iesniedza pasākumu plānu, kas, pēc atkārtotas nodošanas uzņēmumam papildināšanai un aktivitāšu plāna izstrādes uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošanai, tika akceptēts. 

Atbilstoši akceptētajam plānam, uzņēmumam ir jāizstrādā un jāievieš tehnoloģijas uz Olaines pilsētas attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu piesārņojošo vielu samazināšanai, jāuzstāda skaitītāji dažādu ražošanas procesu notekūdeņu un atkritumu uzskaitei, kā arī jānodrošina notekūdeņu papildu analīžu veikšana akreditētās laboratorijās. Šo analīžu rezultāti regulāri jāiesniedz VVD, lai dienesta speciālisti varētu izvērtēt pasākumu plāna ieviešanas gaitu, stāstīja Bukleviča

Plānā iezīmētas paredzētās pārbaudes. Daļa no tām notiks sadarbībā ar AS "Olaines ūdens un siltums".

VVD izdotais lēmums paredz, ja līdz 2020.gada 5.martam uzņēmums nebūs radis risinājumu, kā turpmāk ražošanas procesā neradīt nepārstrādājamus atkritumus, ko varētu attīrīt vai atkārtoti izmantot, VVD lems par uzņēmuma darbības daļēju - porofora ražošanas iekārtas - apturēšanu.

Buklēviča stāstīja, ka turpinās arī darbi pie piesārņojuma likvidēšanas Zemgalē, kur vairākos pagastos ceļmalas tika nolaistītas ar ķīmisku vielu. Neraugoties uz to, ka "Olaines ķīmiskā rūpnīca "Biolars"" ķīmisko vielu piesārņojumos Zemgalē savu vainu vai saistību ar kriminālprocesā iesaistītajām personām neatzīst, uzņēmums ir sazinājies arī ar vairākiem lauksaimniecības zemju īpašniekiem un saņēmis piecu lauksaimniecības zemju īpašnieku piekrišanas grunts analīžu veikšanai. 

Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju, sazinoties telefoniski, noskaidrots, ka īpašniekiem nav iebildumu arī sanācijas darbu veikšanai, ja tādi būs nepieciešami. Ap diviem lauksaimniecības īpašumiem uzņēmums izpļāva buferjoslas - desmit metru platumā ap piesārņotu vietu un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, par to informējot VVD.

VVD aicina arī pārējo zemju īpašniekus, kuru īpašumi tika piesārņoti ar ķīmiskajām vielām, sadarboties ar "Biolars", lai uzņēmums varētu veikt nepieciešamos sanācijas darbus.

LETA jau ziņoja, ka VVD šā gada 5.jūnijā izdeva brīdinājumu par "Biolars" iekārtas organisko ķīmisko vielu ražošanai darbības daļēju apturēšanu ar šā gada 5.septembri.

Tāpat vēstīts, ka maija beigās VVD inspektori un policijas darbinieki aizturēja vides piesārņotāju, kurš Zemgalē ceļmalas nolējis ar indīgu šķidrumu. Pēc VVD speciālistu sākotnējā vērtējuma, izlietais šķidrums satur cianīdjonus un tā izcelsme ir Olaines ķīmiskā rūpnīca "Biolars". VVD 4.jūlijā izdeva lēmumu par neatliekamo pasākumu veikšanu un sanācijas pasākumu plāna izstrādāšanu. 

Par konstatēto pārkāpumu arī sākts kriminālprocess. Arī Valsts policija guvusi apliecinājumu, ka automašīna, kas 24.maijā pieķerta, izlejam ķīmisko vielu Bauskas novadā gar kādu ceļu, izbraukusi no "Biolars" rūpnīcas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas