Turpinās Vecumnieku tautas nama renovācija

Skatuves, palīgtelpu atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana trešo nedēļu turpinās Vecumnieku tautas namā. Kopš 2006. gada kultūras iestādes ēka tiek pakāpeniski remontēta par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Remonta noslēguma posmā 2009. gadā ir paredzēts atjaunot mazo zāli un tualetes. Tad ēku varēs uzskatīt par pilnīgi renovētu. Arī teritorijas sakārtošanu plānots pabeigt nākamgad. Valda Kaufmane, Vecumnieku tautas nama vadītāja, skaidro, ka cenu aptaujā par skatuves un palīgtelpu remontu uzvarēja SIA «Latvijas būve», bet āra darbus veica SIA «Mani dārzi».  Valda neskopojas ar uzslavām šī uzņēmuma darbiniekiem Mārim Čerpinskim, Reinim Ruskulim, Helmutam Lapam un Jānim Šmiukšim: «Vietējie puiši, kuri izveidojuši firmu «Mani dārzi», strādāja lieliski. Pat lietus un sniegs viņiem netraucēja paredzētajā laikā un kvalitatīvi nobruģēt gājēju celiņu no tautas nama fasādes līdz ciema bibliotēkai un izveidot notekūdeņu savākšanas sistēmu. Kaut vairāk būtu tik labu sadarbības partneru!»  Lielās zāles kosmētiskais remonts un logu maiņa notika pagājušajā gadā, bet skatuve nav pārbūvēta vairākus gadu desmitus. Celtnieki pašlaik demontē vecās konstrukcijas un grīdu. Ir izsludināts otrs konkurss par skatuves apgaismojuma projekta realizāciju. «Nevar vienkārši nolikt pāris prožektoru un uzskatīt, ka apgaismes problēma ir atrisināta. Tagad ir spēkā ļoti stingri drošības noteikumi, tādēļ projektēšanu un iekārtu uzstādīšanu drīkst uzticēt vienīgi specializētām firmām.  Pieteikšanās konkursam vēl turpināsies šonedēļ. Skatuves remonts ir gana komplicēts, lai to varētu pabeigt dažās nedēļās. Atjaunošana varētu turpināties līdz vasarai,» spriež iestādes vadītāja. Izstrādāt apkārtnes apzaļumošanas idejas ir piedāvājusi Misas iedzīvotāja Laila Narkevica, kura studē Lauksaimniecības universitātē.  Vecumnieku iedzīvotāji atbalsta priekšlikumu aizliegt automašīnu iebraukšanu parkā, un vietējā pašvaldība acīmredzot šādu lēmumu pieņems. Tādēļ tautas nama ēkas ziemeļu pusē būs jāizveido stāvvieta un jānobruģē vēl viens gājēju celiņš. Amatierkopu darbību remonts neietekmē. Gluži pretēji, dažas grupas, kā, piemēram, tradīciju ansamblis «Kamenes», ir kļuvušas vēl aktīvākas un biežāk dodas vieskoncertos. Sieviešu ansamblis šajā sezonā ir uzstājies Iecavā, Bārbelē, bet tuvākajā laikā dāmas ir nolēmušas sniegt koncertu pansionāta iedzīvotājiem Jelgavā. Pagasta jauktā kora «Maldugunis» mēģinājumi gan notiek Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā, kur pagājušajā gadā tika uzbūvēta jauna koncertzāle ar labu akustiku un skatuve. Šī gada galveno Latvijas kultūras notikumu - Vispārējos dziesmu un deju svētkus - Vecumnieku jauniešu, vidējās paaudzes dejotāji, seniori un koristi sagaidīs jaunos tērpos. Jauktā kora diriģents Krišjānis Kārkliņš Rīgā sameklēja daiļamata studiju «Muduri», kuras meistari apņēmās pašūt jaunas vestes, ņieburus, blūzes, aubes un brunčus dāmām, bet puišiem un vīriem - bikses un vestes.  Tautas nama speciāliste Baiba Škrjaba un vadītāja Valda Kaufmane cildina šuvēju darba labo kvalitāti un tērpu mākslinieces veiksmīgos risinājumus. «Studijas «Muduri» meistares pašas atbrauc, pielaiko tērpus, mēs varam kopīgi apspriest visas nianses. Sadarbības projekts, ko arī finansē pagasta pašvaldība, turpinās otro gadu. Svētkos mēs būsim tik skaisti saposušies, ka prieks pašiem un citiem,» spriež Valda. No 1. līdz 4. maijam Vecumniekos jau astoto reizi notiks pagasta svētki. Programmā ir nācies ieviest jaunus akcentus, jo remonta dēļ tautas nama skatuve vēl nebūs izmantojama. Tādēļ svētku lielkoncerts notiks luterāņu baznīcā. Vecumnieku un kaimiņrajonu interešu izglītības iestāžu atsaucība ļaus īstenot vēl nebijušo projektu.  Lielkoncertā uzstāsies Vecumnieku, Baldones un Jaunjelgavas mūzikas skolu audzēkņu apvienotais simfoniskais orķestris, meiteņu koris «Via Stella» un solisti, jauktais koris «Maldugunis». Svētku dienās darbosies mākslinieku un floristu radošās studijas, notiks sporta, tūrisma sacensības, atrakcijas bērniem, pagasta uzņēmumu prezentācija. Protams, būs arī gājiens un topošā novada amatierkopu koncerts. Acīmredzot pagasta svētki tiks svinēti pēdējo reizi, jo iedzīvotāji ir pārliecināti, ka nākamgad tiks izveidots Vecumnieku novads. Lai atstātu vēsturisku liecību par labo tradīciju, nāks klajā pašvaldības laikraksta speciālizlaidums ar visu iepriekšējo svētku hroniku.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas