Ūdens pārbaude peldvietās – maksas pakalpojums

Iedzīvotāji Bauskā norūpējušies par ūdens tīrību vietējās upēs, viņi raksta: «Bauskas publiskajā peldvietā Mūsā karstajā laikā cilvēku, ka biezs. Daudzi tur arī mazgājas, jo daļā pilsētas namu uz laiku atslēgts siltais ūdens, turpat peldina mazus bērnus un lielus suņus. Vai ūdens spēj attīrīties, vai tomēr peldamies netīrumos? Kāpēc vairs neveic peldūdens pārbaudi? Kurš par to ir atbildīgs?» Veselības inspekcijas Zemgales Kontroles nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa atgādina, ka valsts apmaksā peldūdens pārbaudes tikai 46 oficiālajās peldvietās Latvijā. Ja iedzīvotāji uzskata, ka ūdens peldvietā nav tīrs, var vērsties Veselības inspekcijas Zemgales kontroles daļā, un pārbaude šajā vienā gadījumā un konkrētajā vietā tiks veikta. Visām pašvaldībām ir nosūtīts Veselības inspekcijas piedāvājums slēgt līgumu par regulāru ūdens pārbaudi peldvietās. Tas ir maksas pakalpojums, un pagaidām atsaukušās tikai dažas vietvaras Latvijā. Taču sekmīga sadarbība ar Bauskas novadu Veselības inspekcijai bijusi šī gada jūnijā, kad pārbaudīti apstākļi Vecsaules pagasta Jaunsaulē, kur novada sociālais dienests rīkoja bērnu un jauniešu nometni, informē Airisa Lapiņa. Veselības inspekcijas kontroles nodaļas speciālisti piedāvājuši pārbaudīt ūdeni peldvietā, ko izmantoja nometnes dalībnieki. Pašvaldības sociālais dienests bija ieinteresēts, lai šāda pārbaude notiktu. Ar novada domes atbalstu tas tika izdarīts, un no projekta līdzekļiem sociālais dienests par to samaksāja, apliecina novada sociālā dienesta vadītāja Iveta Kubliņa. UZZIŅAIVeselības inspekcija aicina iedzīvotājus, kuru dzīvesvietas tuvumā nav peldvietas, kas noteikta kā valsts oficiālā peldvieta, pirms peldēšanās novērtēt peldvietu vizuāli, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem: @ netipiska ūdens krāsa vai smarža; @ virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas); @ peldoši un citi atkritumi ūdenī;@ naftas produkti;@ fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida savairošanās - tā saucamā ūdens «ziedēšana». Novērojot iepriekš minētās parādības vai rodoties aizdomām, ka peldūdens kvalitāte ir pasliktinājusies, iedzīvotāji ir aicināti par to informēt Veselības inspekciju, aizpildot anketu Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas